Przejdź do treści

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości

PARP ogłasza III edycję konkursu na modelowe projekty ppp

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości ogłosiła z dniem 16 kwietnia 2014 roku III edycję Konkursu 3P na wybór przedsięwzięć planowanych do realizacji w partnerstwie publiczno-prywatnym. Nagrodą dla zwycięskich projektów jest bezpłatne wsparcie doradcze. Celem Konkursu 3P jest promowanie takich przedsięwzięć, które staną się wzorem dla jednostek publicznych sięgających po formułę partnerstwa. Termin składania zgłoszeń konkursowych upływa w dniu 18 czerwca 2014 roku.Czytaj dalej »PARP ogłasza III edycję konkursu na modelowe projekty ppp

2 Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości

Morizon.pl przeznaczy 1,3 mln zł na szkolenia dla swoich klientów

morizonSpółka Morizon S.A. w dniu 01.08.2013 roku podpisała umowę z Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości o dofinansowanie projektu „Standard pracy pośredników nieruchomości w oparciu o kompetencje zarządcze i  ZZL”,  realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013, konkurs „HeRosi Organizacji”.

Czytaj dalej »Morizon.pl przeznaczy 1,3 mln zł na szkolenia dla swoich klientów

Ostatnia szansa na zdobycie dofinansowania w ramach „Paszportu do eksportu”

Do końca maja Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości przewiduje ogłoszenie terminu ostatniego naboru wniosków na dofinansowanie promocji polskich przedsiębiorstw na rynku międzynarodowym w ramach projektu „Paszport do eksportu”. Jest to ogromna szansa dla wszystkich firm, które chciałyby zaprezentować swoją ofertę za granicą, lecz nie posiadają wystarczających środków na takie działanie. W tym roku w ramach dofinansowania można otrzymać nawet do 400 tys. zł.

Czytaj dalej »Ostatnia szansa na zdobycie dofinansowania w ramach „Paszportu do eksportu”

Raport 2012 „Rozwój sektora e-usług na świecie”

Opublikowany został Raport 2012 „Rozwój sektora e-usług na świecie”, którego autorami są pracownicy Instytutu Logistyki i Magazynowania. Raport kompleksowo przedstawia aktualny stan e-biznesu i prezentuje e-usługi, które mają największy potencjał wzrostu w perspektywie najbliższych lat. Celem raportu było również wskazanie nisz rynkowych oferujących najlepsze warunki dla rozwoju e-usług.

Czytaj dalej »Raport 2012 „Rozwój sektora e-usług na świecie”

Pieniądze z Unii na wyczerpaniu. Jak zdobyć dofinansowanie na informatyzację firmy?

Ważna wiadomość dla tych, którzy jeszcze nie skorzystali z unijnych dotacji. – Na każdy konkurs zgłasza się więcej chętnych niż jest dostępnych środków – mówi Piotr Popa, zastępca dyrektora Biura Ministra w MRR. – Do rozdysponowania dla przedsiębiorców pozostało już tylko około 5 mld zł, czyli trzeba się spieszyć.Czytaj dalej »Pieniądze z Unii na wyczerpaniu. Jak zdobyć dofinansowanie na informatyzację firmy?