POIG

Unia Europejska finansuje innowacyjne pomysły polskich przedsiębiorców

30 lipca br. została otwarta kolejna runda konkursu na dofinansowanie projektów w ramach działania 8.1. „Wspieranie działalności gospodarczej w dziedzinie gospodarki elektronicznej” Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka. Tegoroczny konkurs różni się od wcześniejszych zasadami przyznawania dotacji. Czytaj więcej »Unia Europejska finansuje innowacyjne pomysły polskich przedsiębiorców