PO Kapitał Ludzki

Wznowienie konkursu dla Działania 9.2 Podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego

Urząd Marszałkowski w Łodzi ogłasza konkurs nr POKL/I/9.2/09 na składanie wniosków o dofinansowanie ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Priorytetu IX, Działanie 9.2 Podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego, Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.Czytaj więcej »Wznowienie konkursu dla Działania 9.2 Podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego