PKB

Stanowisko Pracodawców Rzeczypospolitej Polskiej do Wieloletniego Planu Finansowego Państwa 2010 – 2013

Wieloletni Plan Finansowy Państwa 2010 – 2013 (zwany dalej Planem) zawiera politykę finansową, która będzie wdrażana w naszym kraju w najbliższych latach. Pracodawcy Rzeczypospolitej Polskiej przedstawiają swoje uwagi do tego dokumentu.Czytaj więcej »Stanowisko Pracodawców Rzeczypospolitej Polskiej do Wieloletniego Planu Finansowego Państwa 2010 – 2013

Rząd o budżecie 2011

Rząd przyjął dziś założenia do budżetu państwa na 2011 r. Wzrost PKB ma wynieść 3,5 proc., a średnioroczna inflacja 2,3 proc. „Te założenia są realne, rząd nie starał się zbudować wpływów do budżetu na nierealnie wysokiej dynamice PKB i inflacji”– ocenia dr Małgorzata Starczewska-Krzysztoszek, główna ekonomistka PKPP Lewiatan.Czytaj więcej »Rząd o budżecie 2011

Wzrost gospodarczy to zasługa przedsiębiorców

Zdaniem Konfederacji Pracodawców Polskich 1,7-procentowy wzrost PKB w 2009 r. jest przede wszystkim zasługą polskich przedsiębiorców. – Dzisiejsze dane GUS o 1,7 proc. wzroście PKB w 2009 r. wyraźnie pokazują, że polscy przedsiębiorcy wykazali się dużą elastycznością i operatywnością. Pokazali, że potrafią zdobywać nowych odbiorców oraz wprowadzać programy oszczędnościowe. Nie redukowali zatrudnienia na ślepo, lecz przenosili pracowników z działów produkcyjnych do handlowych – powiedział ekspert Konfederacji, Piotr Rogowiecki. Czytaj więcej »Wzrost gospodarczy to zasługa przedsiębiorców

Rekordowa liczba krajów zostanie ukarana za nadmierny deficyt

Walka z kryzysem pochłania w krajach członkowskich Unii taką ilość pieniędzy, że sytuacja w budżetach państw staje się coraz bardziej napięta. Czasami można wręcz odnieść wrażenie, że władze danego kraju całkowicie straciły kontrolę nad zachowaniem stanu równowagi w publicznej kasie. Nadmierny deficyt zaczyna trawić coraz więcej państw z UE, dlatego KE zdecydowała się na podjęcie kroków w celu uruchomienia wobec niektórych z nich procedury nadmiernego deficytu.

Czytaj więcej »Rekordowa liczba krajów zostanie ukarana za nadmierny deficyt