Piotr Trzaskalski

Red8 autorem launchowej kampanii leku przeciwbólowego Naxii

Agencja Red8 przygotowała launchową kampanię reklamową leku przeciwbólowego Naxii (US Pharmacia). Na kampanię składa się reklama TV oraz zestaw materiałów POS. Agencja Red8 pozyskała budżet w drodze przetargu, do którego zaproszonych było łącznie 5 agencji. Reżyserem telewizyjnego spotu Naxii jest Piotr Trzaskalski, który wyreżyserował wielokrotnie nagradzany film „Edi”.

Czytaj więcej »Red8 autorem launchowej kampanii leku przeciwbólowego Naxii