Piotr Macieja

Jakie są, zdaniem polskich przedsiębiorców, najważniejsze kryteria, wpływające na decyzję o korzystaniu z rozwiązań w obszarze płac i kadr?

PayrollCenter Sp. z o.o. przeprowadziła wśród dużych i średnich polskich przedsiębiorstw badania dotyczące kryteriów, na podstawie których firmy podejmują decyzje o wprowadzeniu nowych rozwiązań w zakresie administracji płacowo-kadrowej. Jako najważniejszą cechę najczęściej wskazywano funkcjonalność wdrażanego rozwiązania (28 proc.) i bezpieczeństwo przetwarzania danych przy dostępie do aplikacji i bazy danych przez Internet (24 proc.).Czytaj więcej »Jakie są, zdaniem polskich przedsiębiorców, najważniejsze kryteria, wpływające na decyzję o korzystaniu z rozwiązań w obszarze płac i kadr?

PayrollCenter uzyskała certyfikat zarządzania jakością ISO 9001:2008

Firma PayrollCenter Sp. z o.o. zakończyła proces implementacji systemu zarządzania jakością w zakresie usług kadrowo-płacowych, a w maju br. pomyślnie przeszła weryfikację przeprowadzoną przez BSI Management Systems i uzyskała certyfikat potwierdzający implementację najnowszej wersji normy ISO 9001:2008. Czytaj więcej »PayrollCenter uzyskała certyfikat zarządzania jakością ISO 9001:2008

Quinyx jedynym systemem HRM „On Demand” w pierwszej trójce rankingu najbardziej funkcjonalnych systemów HRM

Quinyx WorkForce uplasował się w pierwszej trójce najbardziej funkcjonalnych systemów HRM (Human Resources Management) w raporcie rosyjskiej firmy badawczej Tadviser. Quinyx WorkForce ma wszystkie z 29 modułów funkcjonalnych, uznanych za najważniejsze dla systemów HRM.

Czytaj więcej »Quinyx jedynym systemem HRM „On Demand” w pierwszej trójce rankingu najbardziej funkcjonalnych systemów HRM