Piotr Kwaśny

Kryzys sprzyja powstawaniu nowych miejsc pracy

Pogłębiające się spowolnienie gospodarcze oraz przekraczające już 14,2 procent bezrobocie w Polsce wcale nie oznacza, że firmy przestały zatrudniać pracowników. Prognozy dla sektora outsourcingowego, w tym również usług finansowych, księgowych czy podatkowych, który zatrudnia obecnie ponad 100 tysięcy osób mówią, że liczba ofert pracy wzrośnie o 5 – 10 proc. w tym roku. Zapotrzebowanie na nowe kadry potwierdza firma ASB Poland, która mimo kryzysu rozbudowuje swój dział podatkowy i zatrudnia nowych pracowników. Do zespołu dołączył niedawno nowy szef tego działu – Piotr Kwaśny – wcześniej pracujący m.in. w Ernst & Young.

Czytaj dalej »Kryzys sprzyja powstawaniu nowych miejsc pracy