Przejdź do treści

Paweł Skrzypczak

Osteoporoza – można jej uniknąć

Osteoporoza to przewlekła choroba szkieletu, objawiająca się utratą masy kostnej, a w konsekwencji zwiększoną łamliwością kości i brakiem ich odporności na urazy i uszkodzenia. Wbrew obiegowej opinii osteoporoza nie dosięga tylko kobiet w podeszłym wieku; coraz częściej łamliwość kości zgłaszają u lekarza nawet osoby tuż po czterdziestym roku życia.

Czytaj dalej »Osteoporoza – można jej uniknąć