Paweł Polok

Klienci najbardziej ufają urządzeniom drukującym HP

Firma HP poinformowała o przyznaniu urządzeniom drukującym HP tytułu „Dobry Produkt 2011”. Wyróżnienie zostało przyznane w oparciu o wyniki Ogólnopolskich Badań Postaw i Preferencji Konsumentów, które przeprowadzono na próbie 1000 osób metodą wspomaganego komputerowo wywiadu telefonicznego (CATI). Opiekę merytoryczną nad badaniem zapewnił Instytut Filozofii i Socjologii Polskiej Akademii Nauk.

Czytaj więcej »Klienci najbardziej ufają urządzeniom drukującym HP