PARP

Sygnity otrzyma z PARP dofinansowanie na szkolenia

Spółka Sygnity podpisała umowę z Polską Agencją Rozwoju Przedsiębiorczości na dofinansowanie 2 projektów szkoleniowych dla swoich pracowników. Dotyczą one pogłębiania wiedzy technologicznej i analitycznej. Łączna kwota dofinansowania obydwu szkoleń to blisko 3 mln złotych. W ramach tych projektów, które zakończą się w I kwartale 2010 roku, zostanie przeszkolonych blisko 300 pracowników z całej Grupy Sygnity.
Czytaj więcej »Sygnity otrzyma z PARP dofinansowanie na szkolenia

Centrum Klima – dofinansowanie z UE

Centrum Klima – lider w segmencie wentylacji i klimatyzacji w Polsce – zawarła z PARP umowę o dofinansowanie ze środków unijnych projektu „Oferta publiczna Centrum Klima S.A. drogą do pozyskania kapitału na rozwój działalności przedsiębiorstwa”. Refundacja będzie przyznana w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka Działanie 3.3: Tworzenie systemu ułatwiającego inwestowanie w MSP.Czytaj więcej »Centrum Klima – dofinansowanie z UE