PARP

Raport TwojaEuropa.pl – Beneficjenci POIG 8.1 – jak wypada pierwszy nabór 2008?

Unijne dotacje to wśród przedsiębiorców gorący temat. Szczególne emocje budzi działanie 8.1 Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka. Zarówno w mediach jak i w Internecie (m.in. wśród znanych blogerów) od ponad roku pojawiają się liczne narzekania na opieszałość urzędników, na opóźnienia w przelewaniu płatności, na sztywność procedur i niedostosowanie kryteriów oceny do realiów rynkowych. Coraz częściej podnosi się też temat nierentowności finansowanych projektów, zawyżania ich wartości w celu wyłudzania pieniędzy, a nawet prób sprzedawania spółek z dofinansowaniem w serwisach aukcyjnych.Czytaj więcej »Raport TwojaEuropa.pl – Beneficjenci POIG 8.1 – jak wypada pierwszy nabór 2008?

PARP zawarła umowę z BGK na kwotę 98 mln złotych

W wyniku umowy, zawartej pomiędzy Polska Agencją Rozwoju Przedsiębiorczości (PARP) i Bankiem Gospodarstwa Krajowego (BGK), na wsparcie mikro, małych i średnich przedsiębiorców (MSP) zostanie przekazana do BGK kwota 98 mln złotych pochodząca ze środków Programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej – Działanie I.2 Instrumenty inżynierii finansowej. Kwota ta zostanie przeznaczona na realizację celu działania I.2, jakim jest zwiększenie dostępności MSP do zewnętrznych źródeł finansowania.

Czytaj więcej »PARP zawarła umowę z BGK na kwotę 98 mln złotych