PARP

PARP ogłasza III edycję konkursu na modelowe projekty ppp

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości ogłosiła z dniem 16 kwietnia 2014 roku III edycję Konkursu 3P na wybór przedsięwzięć planowanych do realizacji w partnerstwie publiczno-prywatnym. Nagrodą dla zwycięskich projektów jest bezpłatne wsparcie doradcze. Celem Konkursu 3P jest promowanie takich przedsięwzięć, które staną się wzorem dla jednostek publicznych sięgających po formułę partnerstwa. Termin składania zgłoszeń konkursowych upływa w dniu 18 czerwca 2014 roku.Czytaj dalej »PARP ogłasza III edycję konkursu na modelowe projekty ppp

2 PARP

Kiedy firmy odczują poprawę

parpZgodnie z przewidywaniami analityków w najbliższych kwartałach można się spodziewać ożywienia wzrostu gospodarczego, zintensyfikowania produkcji i wzrostu handlu. Poprawy sytuacji nie odczuwają jeszcze firmy. Wciąż wysokie jest prawdopodobieństwo zagrożenia upadłością – podał PARP prezentując wyniki badań realizowanych w ramach projektu Instrument Szybkiego Reagowania przez zespół prof. Jerzego Hausnera.

Czytaj dalej »Kiedy firmy odczują poprawę

4 PARP

Czy konsumpcja wyciągnie nas z recesji

parpEkonomiści bankowi rewidują prognozy gospodarcze na ten rok do poziomu niższego niż 1,5 proc. wzrostu PKB. Tymczasem z prac zespołu PARP i Małopolskiej Szkoły Administracji Publicznej (UEK) realizowanych w ramach projektu Instrument Szybkiego Reagowania, wynika, że sytuacja nie będzie tak zła. W tym roku utrzymamy wzrost gospodarczy na poziomie ok. 2 proc. – przede wszystkim dzięki eksportowi. Jednak już w drugim półroczu zacznie wzrastać popyt krajowy, którego dynamika w końcu roku może wynieść ok. 3 procent i rosnąć nadal w I połowie 2014 roku.

Czytaj dalej »Czy konsumpcja wyciągnie nas z recesji

6 PARP

Branże, których nie dotyka kryzys

parpNie wszyscy mają problemy. Takie branże, jak przemysł artykułów spożywczych, produkcja wyrobów tekstylnych, produkcja wyrobów z drewna, dostawcy wody, energii i ciepła, przemysł chemikaliów i tworzyw sztucznych cały czas notują dodatnią dynamikę wzrostu sprzedaży – wynika z analiz PARP i Małopolskiej Szkoły Administracji Publicznej (UEK) przeprowadzonych w ramach projektu Instrument Szybkiego Reagowania. Zespół pod kierownictwem prof. Jerzego Hausnera co kwartał publikuje raporty prognozujące sytuację w poszczególnych branżach gospodarki.

Czytaj dalej »Branże, których nie dotyka kryzys

„Wyklikaj” sobie to, czego szukasz

Uruchomiony pod koniec ubiegłego roku dzięki unijnej dotacji z PARP-u, innowacyjny portal infoklik.eu z założenia miał wspierać głównie przedsiębiorców, wspomagając ich w poszukiwaniu kontrahentów. Ale… infoklik.eu to także skuteczne narzędzie, z którego może korzystać w zasadzie każdy z nas. Wystarczy się zarejestrować i wypełnić nieskomplikowany formularz dedykowany kupującym.

Czytaj dalej »„Wyklikaj” sobie to, czego szukasz

W kryzysie trzeba stawiać na IT

„Raport o stanie sektora małych i średnich przedsiębiorstw w Polsce” przygotowany w Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości przedstawia kondycję polskiego sektora MŚP. Opracowanie potwierdza dane GUS-u z początku 2011 r. mówiące o niewielkim stopniu korzystania przez polskie firmy z oprogramowania do wspierania działalności przedsiębiorstwa.

Czytaj dalej »W kryzysie trzeba stawiać na IT

Kolejne spotkanie z cyklu seminariów regionalnych z zakresu partnerstwa publiczno-prywatnego w ramach projektu systemowego PARP „Partnerstwo publiczno-prywatne”

W dniach 2-3 lutego 2012r. w Krakowie odbędzie się drugie spotkanie z cyklu seminariów regionalnych dla przedstawicieli instytucji publicznych oraz średnich i dużych przedsiębiorstw, poświęcone zagadnieniom partnerstwa publiczno – prywatnego. Seminarium organizowane jest w ramach projektu systemowego PARP pt. „Partnerstwo publiczno-prywatne”.

Czytaj dalej »Kolejne spotkanie z cyklu seminariów regionalnych z zakresu partnerstwa publiczno-prywatnego w ramach projektu systemowego PARP „Partnerstwo publiczno-prywatne”