Oracle TimesTen In-Memory Database

Najnowsza wersja zapewnia lepszą wydajność, skalowalność i dostępność, a także umożliwia integrację z bazą danych Oracle

Najważniejsze fakty:

Oracle liderem na światowym rynku dostawców osadzonych baz danych według czołowej firmy badawczej

Najważniejsze fakty: