OMERA

NWZA Centrum Klima zdecydowało o nowej emisji akcji

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Centrum Klima – największego w Polsce oraz liczącego się w Europie producenta i dystrybutora systemów wentylacyjnych i klimatyzacyjnych – zdecydowało o podwyższeniu kapitału zakładowego spółki. Uchwała dotyczy emisji nie więcej niż 3 mln akcji zwykłych serii C na okaziciela, w drodze oferty publicznej z wyłączeniem prawa poboru.Czytaj więcej »NWZA Centrum Klima zdecydowało o nowej emisji akcji

Centrum Klima – wyniki za I kwartał 2009

Centrum Klima – lider w segmencie wentylacji i klimatyzacji w Polsce – w I kwartale 2009 osiągnęła przychody na poziomie 17 mln zł, natomiast zysk netto wyniósł 1,3 mln zł. W tym samym okresie zysk operacyjny wyniósł 2 mln zł, a rentowność operacyjna osiągnęła wartość 11,8%. Sprzedaż zagraniczna wzrosła o ponad 24% (z 2,9 mln w I kwartale 2008 do 3,7 mln w I kwartale 2009).Czytaj więcej »Centrum Klima – wyniki za I kwartał 2009