Nova KBM

Nova KBM – wstępny przydział akcji

  • by

Istniejący akcjonariusze Nova KBM, drugiej co do wielkości grupy bankowej w Słowenii, wykonując prawo poboru złożyli zapisy na łączną liczbę 8 056 622 akcji Spółki (o wartości 64,45 mln EUR), z 13 040 989, których emisję planuje Spółka. Oznacza to, że Republika Słowenii najprawdopodobniej utrzyma, bezpośrednio i pośrednio, 51,09% udziałów w Banku.

Czytaj dalej »Nova KBM – wstępny przydział akcji

Rada Nadzorcza Nova KBM wyraża zgodę na podjęcie kroków mających na celu pozyskanie dodatkowego kapitału oraz wprowadzenie akcji banku do notowań na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie

  • by

Podczas dzisiejszego posiedzenia Rada Nadzorcza banku Nova KBM przyjęła wniosek Zarządu w sprawie pozyskania dodatkowego kapitału oraz, zgodnie ze Statutem Banku, zleciła Zarządowi podjęcie kroków niezbędnych do podwyższenia kapitału zakładowego oraz wprowadzenia akcji Banku do notowań na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie (GPW) w 2011 r.

Czytaj dalej »Rada Nadzorcza Nova KBM wyraża zgodę na podjęcie kroków mających na celu pozyskanie dodatkowego kapitału oraz wprowadzenie akcji banku do notowań na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie