NFZ

Placówki medyczne w Polsce. Planowanie i realizacja

Nowe placówki medyczne nie są realizowane w Polsce zbyt często. W naszym kraju raczkują dopiero projekty przeprowadzane w ramach partnerstwa publiczno-prywatnego (PPP). Pierwsza oparta o tego typu współpracę, pilotażowa placówka medyczna jest właśnie realizowana. Szpital Powiatowy w Żywcu pomieści 300 łóżek i wytyczy drogę do inicjowania takich przedsięwzięć w przyszłości.Czytaj więcej »Placówki medyczne w Polsce. Planowanie i realizacja

Czy cytologia i mammografia w katalogu badań okresowych to dobre rozwiązanie

Konfederacja Pracodawców Polskich zgadza się, że zwiększenie wykrywalności chorób nowotworowych w ich początkowym stadium powinno być jednym z priorytetowych działań Ministerstwa Zdrowia. Skuteczna diagnostyka oznacza bowiem nie tylko mniejszą śmiertelność, ale i obniżkę kosztów medycznych oraz społecznych leczenia tych chorób.Czytaj więcej »Czy cytologia i mammografia w katalogu badań okresowych to dobre rozwiązanie

Stanowisko FPZ w sprawie weryfikacji uprawnień do korzystania ze świadczeń zdrowotnych

Federacja Związków Pracodawców Ochrony Zdrowia „Porozumienie Zielonogórskie” reprezentująca świadczeniodawców podstawowej oraz ambulatoryjnej opieki zdrowotnej żąda od Narodowego Fundusz Zdrowia stworzenia mechanizmów umożliwiających lekarzom weryfikację uprawnień pacjenta do korzystania ze świadczeń zdrowotnych.Czytaj więcej »Stanowisko FPZ w sprawie weryfikacji uprawnień do korzystania ze świadczeń zdrowotnych

Raporty NIK nie zostawiają suchej nitki na publicznych szpitalach

Zdaniem Konfederacji Pracodawców Polskich opublikowane przez Najwyższą Izbę Kontroli dwa raporty – o stanie technicznym budynków szpitalnych i wykorzystywaniu aparatury medycznej – dobitnie pokazują, że publiczne szpitale nie radzą sobie ze spełnianiem minimalnych wymogów bezpieczeństwa, nie wspominając o konieczności przeprowadzenia remontów i dostosowywania placówek do nowych norm unijnych. Czytaj więcej »Raporty NIK nie zostawiają suchej nitki na publicznych szpitalach

Bałagan w przepisach obniża jakość usług medycznych

Krajowa Izba Gospodarcza pozytywnie ocenia inicjatywę Ministerstwa Zdrowia w zakresie uporządkowania przepisów prawa związanych ze świadczeniem gwarantowanych usług medycznych. Są jednak pewne zastrzeżenia. Zdaniem KIG, należy m.in. wydłużyć okres dostosowawczy w zakresie warunków świadczenia usług w odniesieniu do wymagań technicznych i sanitarnych. Czytaj więcej »Bałagan w przepisach obniża jakość usług medycznych

Polski rynek diagnostyki laboratoryjnej osiągnie wartość 1,4 mld zł w 2012 r.

W najbliższych latach na rynek diagnostyki laboratoryjnej będzie wpływał szereg czynników m.in. przekształcanie jednostek publicznej opieki zdrowotnej w spółki prawa handlowego, coraz większa oferta prywatnych ubezpieczeń zdrowotnych/abonamentów oferowanych w kraju, fundusze europejskie oraz przepisy wymagające od zakładów opieki zdrowotnej dostosowania pod względem technicznym do przepisów europejskich.Czytaj więcej »Polski rynek diagnostyki laboratoryjnej osiągnie wartość 1,4 mld zł w 2012 r.