NBP

Polacy rezygnują z kredytów mieszkaniowych, potrzebują szybkiej gotówki

W ubiegłym tygodniu Narodowy Bank Polski opublikował analizę sytuacji gospodarstw domowych w pierwszym kwartale 2012 r. Wynika z niej, że w stosunku do tego samego okresu roku poprzedniego, realne dochody polskich rodzin spadły o niemal 2 proc. Jednocześnie można zaobserwować wciąż wysoki wskaźnik zadłużenia gospodarstw domowych, a także stale rosnące zapotrzebowanie na dobra konsumpcyjne przy mocno restrykcyjnej obecnie polityce banków w udzielaniu kredytów i pożyczek.

Czytaj więcej »Polacy rezygnują z kredytów mieszkaniowych, potrzebują szybkiej gotówki

Banki zaostrzają politykę kredytową dla MŚP, a firmy leasingowe nie

Z najnowszej ankiety NBP przeprowadzonej wśród przedstawicieli banków wynika, że w I kwartale 2012 roku oczekiwane jest zaostrzenie polityki kredytowej, przede wszystkim w segmencie małych i średnich przedsiębiorstw. W tym kontekście należy wyraźnie zaznaczyć, że firmy leasingowe nie wstrzymują i nie będą wstrzymywały finansowania dla MŚP.

Czytaj więcej »Banki zaostrzają politykę kredytową dla MŚP, a firmy leasingowe nie

Komentarz Prezydenta KPP Andrzeja Malinowskiego w sprawie kandydatury prof. Marka Belki na Prezesa NBP

Profesor Marek Belka jako Prezes NBP daje szansę na stabilną politykę monetarną kraju, niezbędną zarówno z punktu widzenia powrotu Polski na stabilną ścieżkę wzrostu gospodarczego, jak i perspektywę integracji ze strefą euro. Objęcie przez niego funkcji Prezesa NBP doprowadzi do uzyskania przez tę instytucję wiarygodności i zostanie pozytywnie przyjęte przez międzynarodową finansjerę oraz rynki finansowe w kraju.

Czytaj więcej »Komentarz Prezydenta KPP Andrzeja Malinowskiego w sprawie kandydatury prof. Marka Belki na Prezesa NBP

Koncepcja „Podatność polskich rynków finansowych na niestabilności wewnętrzne i zewnętrzne” wyróżniona przez Komitet Badań Ekonomicznych NBP

Propozycja badania na temat Podatności polskich rynków finansowych na niestabilności wewnętrzne i zewnętrzne, opracowana przez zespół złożony z Prof. Wojciecha Bieńkowskiego, Dziekana Wydziału Ekonomii i Zarządzania Wyższej Szkoły Handlu i Prawa im. R. Łazarskiego, dr Bogny Gawrońskiej-Nowak, prodziekana i kierownika Katedry Ekonomii na Wydziale Ekonomii i Zarządzania Wyższej Szkoły Handlu i Prawa im. R. Łazarskiego oraz mgra Wojciecha Grabowskiego, pracownika Katedry Modeli i Prognoz Ekonometrycznych na Wydziale Ekonomiczno-Socjologicznym Uniwersytetu Łódzkiego, znalazła się w rekomendowanej do realizacji puli projektów nadesłanych na I edycję konkursu ogłoszonego przez Komitet Badań Ekonomicznych Narodowego Banku Polskiego. Czytaj więcej »Koncepcja „Podatność polskich rynków finansowych na niestabilności wewnętrzne i zewnętrzne” wyróżniona przez Komitet Badań Ekonomicznych NBP

Liczba kas oferujących usługę VIA – Moje Przekazy zbliżyła się do tysiąca

Przed świętami rośnie zainteresowanie dogodnymi formami transferów pieniężnych do Polski. Jednym ze sposobów na przekazanie bliskim gotówki jest usługa VIA™ – Moje Przekazy. Za jej pośrednictwem przesłano już ponad 2 miliony złotych, zaś liczba kas sklepowych, w których odebrać można przekazy, zbliżyła się do tysiąca.Czytaj więcej »Liczba kas oferujących usługę VIA – Moje Przekazy zbliżyła się do tysiąca