Nathusius Investments

Pismo Strategie oficjalnym organem FINEXA

FINEXA – Stowarzyszenie Dyrektorów Finansowych, krajowa profesjonalna organizacja skupiająca menedżerów z działów finansowych przedsiębiorstw wszystkich sektorów gospodarki, wybrała Strategie, pismo dyrektorów finansowych na swój oficjalny organ prasowy. Poza współpracą merytoryczną przy redagowaniu pisma, partnerzy planują organizować wspólne imprezy i konferencje dla dyrektorów finansowych, poczynając już od 2012 r.

Czytaj więcej »Pismo Strategie oficjalnym organem FINEXA