MPiPS

Zmiana ustawy oemeryturach i rentach z FUS to dodatkowe opbciążenie administracyjne dla pracowników i pracodawców

Polska posiada jeden z najniższych wskaźników aktywności ekonomicznej ludności w Europie. Dotyczy to zwłaszcza osób powyżej 55. roku życia. Od 2007 r. do I kwartału 2010 wzrósł on o 6 punktów procentowych, ale dalej wynosi jedynie 38,7 procent.Czytaj więcej »Zmiana ustawy oemeryturach i rentach z FUS to dodatkowe opbciążenie administracyjne dla pracowników i pracodawców

Więcej chętnych niż miejsc pracy

Według danych MPiPS w 2009 zarejestrowało się w agencjach zatrudnienia o blisko 12% więcej osób niż w roku ubiegłym. Mimo to, liczba faktycznie zatrudnionych spadła o 9%. Jeszcze większy spadek dotknął rekrutowanych do pracy zagranicą – było ich aż o 26% mniej niż w poprzednim roku. Zdaniem Polskiego Holdingu Rekrutacyjnego to efekt kryzysu i znacznego spadku zapotrzebowania na rekrutację wśród firm.

Czytaj więcej »Więcej chętnych niż miejsc pracy

Co z tą emeryturą?

Dyskusja nad zmianami w systemie emerytalnym wzbudza niepokój. Nie dość, że emerytury co do zasady czekają nas niskie, to jeszcze dowiadujemy się, że państwo chciałoby obniżyć z 7,3% do 3,0% składki kierowane do II filaru, podnosząc poziom składek kierowanych do ZUS. Skierowanie większych środków do I filaru ułatwi wypłacanie bieżących emerytur, poprawiając krótkoterminowo sytuację FUS. Czytaj więcej »Co z tą emeryturą?