Motorway

Sieć Motorway 12x4m w świetle badań natężenia ruchu pojazdów

Tegoroczne wyniki badań Generalnego Pomiaru Ruchu, określające Średni Dobowy Ruch (SDR) pojazdów wskazują na 22% wzrost ruchu pojazdów w porównaniu z ostatnimi badaniami sprzed 5 lat. Na tle wyników ogólnopolskich, wynik dróg przy których lokalizowane są powierzchnie Jet Line, jest aż o 140% wyższy od średniej krajowej.

Czytaj więcej »Sieć Motorway 12x4m w świetle badań natężenia ruchu pojazdów