Przejdź do treści

Monika Stefańczyk

Polski rynek diagnostyki laboratoryjnej osiągnie wartość 1,4 mld zł w 2012 r.

W najbliższych latach na rynek diagnostyki laboratoryjnej będzie wpływał szereg czynników m.in. przekształcanie jednostek publicznej opieki zdrowotnej w spółki prawa handlowego, coraz większa oferta prywatnych ubezpieczeń zdrowotnych/abonamentów oferowanych w kraju, fundusze europejskie oraz przepisy wymagające od zakładów opieki zdrowotnej dostosowania pod względem technicznym do przepisów europejskich.Czytaj dalej »Polski rynek diagnostyki laboratoryjnej osiągnie wartość 1,4 mld zł w 2012 r.

Polski Rynek farmaceutyczny. Kondycja i perspektywy rozwoju do 2011 roku w opinii największych firm farmaceutycznych

Polski rynek farmaceutyczny na przestrzeni ostatnich pięciu lat odnotował dynamiczny rozwój, wykazując dużą odporność na niekorzystne tendencje rynkowe. Jak pokazują wyniki najnowszego badania firmy doradczej KPMG i badawczej PMR przeprowadzone w połowie br. także obecna sytuacja gospodarcza związana z globalnym kryzysem finansowym nie wpłynęła na dobre wyniki branży oraz optymistyczne nastroje panujące wśród firm farmaceutycznych w Polsce.Czytaj dalej »Polski Rynek farmaceutyczny. Kondycja i perspektywy rozwoju do 2011 roku w opinii największych firm farmaceutycznych

Rynek prywatnej opieki zdrowotnej w Polsce wzrósł o 13% w 2008 r

W 2008 r. rynek prywatnej opieki medycznej w Polsce osiągnął wartość 26 mld zł, wzrastając o 13% w porównaniu do 2007 r. W kolejnych latach, wobec braku odpowiednich zmian prawnych oraz kryzysu ekonomicznego dynamika rynku będzie niższa, i wyniesie około 7-11%, wynika z najnowszego raportu PMR pt. „Rynek prywatnej opieki w Polsce 2009. Prognozy rozwoju 2009-2011”.

Czytaj dalej »Rynek prywatnej opieki zdrowotnej w Polsce wzrósł o 13% w 2008 r

Rynek prywatnej opieki zdrowotnej w Europie Środkowo-Wschodniej: wzrost pomimo kryzysu

Publiczne systemy opieki zdrowotnej w krajach Europy Środkowo-Wschodniej w ostatniej dekadzie wciąż cechowała niewydolność spowodowana niedofinansowaniem oraz brakiem odpowiedniej infrastruktury. Stało się to jedną z przyczyn rozwoju sektora prywatnego opierającego się w dużej mierze na opłatach pacjentów z własnej kieszeni na zasadzie fee-for-service, również nieformalnych.Czytaj dalej »Rynek prywatnej opieki zdrowotnej w Europie Środkowo-Wschodniej: wzrost pomimo kryzysu