Mirosław Stanisławski

Blue Tax Group S.A. i INVESTcon Group S.A. kończą spór i zawierają nowe porozumienie o współpracy

1. sierpnia 2011r. Blue Tax Group S.A. – spółka specjalizująca się w kompleksowej obsłudze klientów biznesowych i INVESTcon Group S.A. – specjalizująca się w obsłudze firm zainteresowanych doradztwem kapitałowym roku podpisały porozumienie o zakończeniu sporu dotyczącego rozliczeń wspólnie prowadzonego projektu inwestycyjnego. Zwieńczeniem zakończenia sporu jest zawarcie nowego porozumienia o ścisłej współpracy obu podmiotów przy realizacji projektów z obszaru doradztwa kapitałowego i wprowadzania spółek na rynek NewConnect.

Czytaj więcej »Blue Tax Group S.A. i INVESTcon Group S.A. kończą spór i zawierają nowe porozumienie o współpracy

Blue Tax Group: Czas zadziała na naszą korzyść

Blue Tax Group S.A. specjalizuje się w usługach doradczych oferowanych przez branżę outsourcingu usług finansowych. Podczas debiutu na rynku NewConnect na początku 2008 roku jednym z celów emisyjnych Spółki Blue Tax Group było stworzenie bogatego katalogu komplementarnych względem siebie usług doradczych dla klientów biznesowych, szczególnie z sektora MŚP. Zarząd Spółki Blue Tax Group S.A. opublikował nową strategię rozwoju, zgodnie z którą będzie kontynuował budowę bogatego katalogu usług doradczych dla biznesu, zgodnie z nią Spółka zamierza pozyskać inwestora w celu dynamizacji rozwoju Spółki i wzrostu jej wartości. O planach rozwoju rozmawialiśmy z Prezesem Zarządu Blue Tax Group SA – Mirosławem Stanisławskim.

Czytaj więcej »Blue Tax Group: Czas zadziała na naszą korzyść

Blue Tax Group S.A.: Nowe umowy w ramach współpracy Grupy Firm Doradczych

15. października 2010 roku Blue Tax Group S.A. poinformowała o modyfikacji strategii działania Spółki, która zakłada budowę silnej Grupy Firm Doradczych świadczących i wzajemnie rekomendujących uzupełniające się względem siebie usługi konsultingowe dla przedsiębiorstw. Nowa strategia zaowocowała już zawarciem istotnych umów na realizację usług świadczonych przez Blue Tax Group S.A.

Czytaj więcej »Blue Tax Group S.A.: Nowe umowy w ramach współpracy Grupy Firm Doradczych

Blue Tax Group S.A.: Istotne zmiany w Akcjonariacie Spółki

15. września 2010 roku do znaczących Akcjonariuszy Spółki Blue Tax Group S.A. dołączyły: BIO-MED Investors S.A., która posiada 11,04% udziału w ogólnej liczbie głosów na walnym zgromadzeniu Blue Tax Group S.A. i Public Image Advisors S.A. posiadająca 8,98% udziału w ogólnej liczbie głosów na walnym zgromadzeniu. Obie transakcje mają związek ze zmianami strategii rozwoju Blue Tax Group S.A., które zostaną przedstawione inwestorom i akcjonariuszom do 15.października 2010r.

Czytaj więcej »Blue Tax Group S.A.: Istotne zmiany w Akcjonariacie Spółki

Blue Tax Group S.A.: Podpisanie kolejnych 12 umów o współpracy

16 lutego br. do Zarządu Blue Tax Group S.A. – Spółki będącej jednym z liderów w branży konsultingowej – wpłynęło kolejnych 12 podpisanych umów o współpracy z biurami rachunkowymi i kancelariami podatkowymi z województw: dolnośląskiego, opolskiego, wielkopolskiego i małopolskiego. Umowy zostały podpisane na czas nieokreślony.
Czytaj więcej »Blue Tax Group S.A.: Podpisanie kolejnych 12 umów o współpracy

Blue Tax Group S.A.: Podpisanie kolejnej umowy franczyzowej

Blue Tax Group S.A. – firma działająca od blisko 17 lat w branży konsultingowej dla MŚP – podpisała kolejną umowę franczyzową w ramach budowy Sieci Partnerskiej biur kompleksowej obsługi małych i średnich przedsiębiorstw. Umowa na uruchomienie biura Blue Tax Expert została podpisana z podmiotem specjalizującym się w świadczeniu usług ubezpieczeniowych w Katowicach na okres 3 lat.
Czytaj więcej »Blue Tax Group S.A.: Podpisanie kolejnej umowy franczyzowej

Blue Tax Group S.A.: Rezygnacje z członkostwa w Radzie Nadzorczej

Zarząd Blue Tax Group S.A. – Spółki, która rozpoczęła budowę pierwszej w Polsce sieci franczyzowej centrów kompleksowej obsługi małych i średnich przedsiębiorstw – otrzymał 9.lutego br. oświadczenia od członków Rady Nadzorczej Blue Tax Group S.A. Pana Dariusza Wesołowskiego, Pani Małgorzaty Wesołowskiej i Pana Marka Tyma dotyczące rezygnacji z pełnienia dotychczasowych funkcji w Spółce. Oświadczenia zostały złożone bez podania przyczyny rezygnacji.
Czytaj więcej »Blue Tax Group S.A.: Rezygnacje z członkostwa w Radzie Nadzorczej

Blue Tax Group S.A.: Podpisanie umowy o współpracy z Ubezpieczeniaonline.pl Sp. z o.o.

6 lutego br. Zarząd Blue Tax Group S.A. – jednej z czołowych firm działających w branży outsourcingu usług doradczo-finansowych – podpisał umowę o współpracy z Ubezpieczeniaonline.pl Sp. z o.o., dotyczącą użytkowania przez klientów Spółki oraz jej pracowników portalu www.ubezpieczeniaonline.pl. Umowa została zawarta na czas nieokreślony.
Czytaj więcej »Blue Tax Group S.A.: Podpisanie umowy o współpracy z Ubezpieczeniaonline.pl Sp. z o.o.