Mirosław Pormańczuk

Fala, która pomaga leczyć

Prototyp pierwszego urządzenia do fototerapii podczerwienią, która wykorzystuje zjawisko fali rezonansowej, pochodzący ze Śląska Cieszyńskiego, czeski inżynier Eugeniusz Motyka opracował już grubo ponad dwie dekady temu. Po latach kolejnych eksperymentów i wprowadzaniu nowych udoskonaleń swojego dzieła, od kilku miesięcy stworzony przez niego miniMEDIC2000gi dostępny jest także już w Polsce.

Czytaj więcej »Fala, która pomaga leczyć