Mirosław Miller

IBM i Wrocławskie Centrum Badań EIT+ podpisały list intencyjny w sprawie wspólnych badań obszarze nanotechnologii, biotechnologii i inteligentnych systemów informacyjnych

W siedzibie Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego IBM i Wrocławskie Centrum Badań EIT+ podpisały wczoraj list intencyjny, w którym zobowiązują się do współpracy w zakresie badań naukowych, wymiany wiedzy i rozwoju technologii. Gospodarzem spotkania była minister Barbara Kudrycka.

Czytaj więcej »IBM i Wrocławskie Centrum Badań EIT+ podpisały list intencyjny w sprawie wspólnych badań obszarze nanotechnologii, biotechnologii i inteligentnych systemów informacyjnych