Mirosław Kaliński

B3SYSTEM S.A. służy efekt synergii oraz ożywienie inwestycyjne

GK B3System S.A., wiodący dostawca rozwiązań z zakresu bezpieczeństwa IT, opublikowała wyniki finansowe za I półrocze 2011 roku. Przychody ze sprzedaży Grupy Kapitałowej B3System osiągnęły poziom 41 234 tys. zł, co w porównaniu r/r (23 019 tys. zł) oznacza wzrost o 79 proc. Wysoka dynamika wzrostu przychodów to efekt konsolidacji grupy oraz zwiększenie zainteresowania inwestycjami w infrastrukturę oraz oprogramowanie IT.

Czytaj więcej »B3SYSTEM S.A. służy efekt synergii oraz ożywienie inwestycyjne

B3SYSTEM S.A.: umowa partnerska z Desko GmbH

Grupa Kapitałowa B3System S.A., jeden z wiodących podmiotów IT w segmencie bezpieczeństwa informatycznego, podpisał umowę partnerską z niemiecką firmą Desko GmbH. Przedmiotem umowy jest oferowanie w ramach codziennej działalności kompleksowej usługi skanowania dokumentów tożsamości i technologii związanej z zapisem, przesyłem i odczytem podpisu elektronicznego. Umowa została podpisana na czas nieokreślony.

Czytaj więcej »B3SYSTEM S.A.: umowa partnerska z Desko GmbH

Grupa Kapitałowa B3System z rekordowymi wynikami za IV kwartał 2008 roku

Grupa Kapitałowa B3System, zajmująca się dostarczaniem kompleksowych rozwiązań z dziedziny bezpieczeństwa systemów informatycznych, opublikowała wyniki finansowe za IV kwartał 2008 roku. Grupa osiągnęła przychody ze sprzedaży na poziomie 23 378 tys. złotych, co oznacza wzrost o 56%, w stosunku do analogicznego okresu roku poprzedniego. Spółka dokonała również korekty prognoz dla grupy za cały rok 2008.
Czytaj więcej »Grupa Kapitałowa B3System z rekordowymi wynikami za IV kwartał 2008 roku