Mint Media

Facebooker PANEL z brand karmą

12 marca w Warszawie w ramach Facebooker PANEL mogliśmy posłuchać wypowiedzi ekspertów na temat wykorzystania Facebooka w działaniach biznesowych. Panelistami byli Joanna Dzieduszycka-Jędrach (121PR), Krzysztof Gagacki (Livebrand), Maciej Skrzypczak (Interactive Solutions), Jarosław Bielecki (Mint Media), Michał Brański (brand karma), Piotr Pal (Pride&Glory Interactive) oraz Paweł Karaś (ARBOinteractive). Dyskusję moderował organizator i inicjator wydarzenia – Konrad Traczyk (Facebooker.pl). Głównym sponsorem była agencja działań w  social media – brand karma www.facebook.com/agencjabrandkarma.Czytaj dalej »Facebooker PANEL z brand karmą