Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej

Sygnity rozszerza projekt Syriusz dla Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej

Sygnity podpisała aneksy do umów z dnia 22 stycznia oraz 16 grudnia 2009 roku z Centrum Rozwoju Zasobów Ludzkich z siedzibą w Warszawie (jednostka powołana przez Ministra Pracy i Polityki Społecznej), które ułatwią Powiatowym Urzędom Pracy wykonywanie swoich statutowych zadań. Dzięki rozszerzeniu projektu dostęp do oprogramowania będzie miała większa grupa urzędników obsługujących osoby bezrobotne oraz zwiększy się liczba urzędów korzystających z oprogramowania SyriuszStd poprzez łącza internetowe (usługa SaaS). Łączna wartość aneksów to 13.827 mln złotych brutto.

Czytaj więcej »Sygnity rozszerza projekt Syriusz dla Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej

Polski Holding Rekrutacyjny S.A. szansą na konsolidację rynku HR w Polsce

Na polskim rynku rekrutacji i doradztwa personalnego powstał nowy podmiot – Polski Holding Rekrutacyjny S.A. Celem powstania spółki jest konsolidacja agencji zatrudnienia w Polsce. Holding będzie inwestował i rozwijał firmy działające na rynku pracy tymczasowej i rekrutacji. Misją grupy jest stworzenie silnego brandu stanowiącego przeciwwagę dla zagranicznych i polskich koncernów.

Czytaj więcej »Polski Holding Rekrutacyjny S.A. szansą na konsolidację rynku HR w Polsce

Wojewódzki Urząd Pracy w Krakowie zaprasza dziennikarzy z regionu Małopolski do wzięcia udziału w III edycji konkursu „Ludzka twarz EFS”

W dniu 8 czerwca 2009 roku Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej ogłosiło już po raz trzeci konkurs, którego celem jest promocja wsparcia z Europejskiego Funduszu Społecznego, poprzez prace dziennikarskie ukazujące, iż środki te mogą przyczynić się do poprawy sytuacji uczestników projektów, że potrafią wpłynąć na życie ludzi, dać im narzędzia do podniesienia kwalifikacji, zdobycia zatrudnienia, zmiany statusu na rynku pracy.Czytaj więcej »Wojewódzki Urząd Pracy w Krakowie zaprasza dziennikarzy z regionu Małopolski do wzięcia udziału w III edycji konkursu „Ludzka twarz EFS”

Bezrobocie zwolniło tempo

W kwietniu bezrobocie spadło o 0,2 pkt. proc. i ponownie wynosiło 11 proc. Według danych Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej, bez pracy pozostawało 1.721 tys. osób. Może to oznaczać, że pierwsza faza kryzysu jest już za nami. – Wzrost produkcji przemysłowej w marcu i kwietniu wskazuje, że można mieć nadzieję na stabilizację sytuacji gospodarczej. Oczekiwany niewielki wzrost PKB za I kwartał może wskazywać, że „mocne fundamenty” polskiej gospodarki, były istotnie mocne  i wytrzymały dekoniunkturę światowej gospodarki – mówi Adam Ambrozik, ekspert KPP.

Czytaj więcej »Bezrobocie zwolniło tempo

Rozszerzenie obowiązku ubezpieczeń wypadkowych będzie dotkliwe dla firm

Zgodnie z przygotowanymi przez Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej projektami nowelizacji ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych oraz ustawy Prawo bankowe, obowiązkowym ubezpieczeniem wypadkowym zostaną objęte osoby zatrudnione na podstawie umów cywilnoprawnych i świadczące usługi poza siedzibą lub miejscem prowadzenia działalności zlecającego usługę.Czytaj więcej »Rozszerzenie obowiązku ubezpieczeń wypadkowych będzie dotkliwe dla firm