Archiwa tagu: Ministerstwo Gospodarki

Nowe regulacje na rynku hipoteki odwróconej

W cieniu obrad rządowych, dotyczących odwróconego kredytu hipotecznego i możliwości wprowadzenia tego rozwiązania do oferty banków, szykuje się rewolucja na istniejącym już rynku hipoteki odwróconej w Polsce. Mowa o Funduszach Hipotecznych, które oferują umowę o dożywocie i opierają ją na przepisach Kodeksu Cywilnego.

Partnerzy społeczni mają zbyt mało czasu na rzetelną ocenę projektów aktów prawnych przesłanych do konsultacji społecznych

Ministerstwo Gospodarki, dbając o przedsiębiorców przygotował i wdrożył program „Reforma Regulacji”. Przewiduje on wprowadzenie czytelniejszych i lepiej dostosowanych do odbiorców zasad konsultacji społecznych. Zdaniem Pracodawców RP, program jest godny pochwały i szerszej implementacji.

Ożywienie na rynku pracy

Rynek pracy w Polsce zaczyna się ożywiać. Firmy powoli, ale konsekwentnie zwiększają zatrudnienie. Według danych GUS zatrudnienie w czerwcu jest wyższe o 1,1 proc. niż rok temu (dotyczy firm w których liczba pracowników przekracza 9 osób). Co więcej Ministerstwo Gospodarki zamierza przeznaczyć 6,8 mln zł na utworzenie centrów usług i jednostek badawczo rozwojowych.

Polityka motoryzacyjna do przeglądu

Spośród wszystkich sektorów gospodarki, branża motoryzacja najmocniej odczuła skutki światowego kryzysu gospodarczego. Produkcja aut w Polsce w tym roku  spadła o połowę, mimo tego, że w kraju nie maleje liczba nabywanych samochodów. Wynika to głównie z korzystnej dla obcokrajowców sytuacji na rynku walutowym. Polacy jednak coraz częściej decydują się na zakup używanych aut.

Centra usług szansą dla bezrobotnych finansistów

Komisja Nadzoru Finansowego alarmuje: zatrudnienie w sektorze bankowym spadnie o ok. 10 tys. osób. Część banków będzie musiała zlikwidować niektóre placówki. Szansą dla bezrobotnych bankowców i finansistów są rozwijające się mimo kryzysu centra usług. Według analiz DiS do 2010 r. zatrudnienie tego typu przedsiębiorstwach powinno zwiększyć się o ok. 20 tys. osób.

Webcast Deloitte. Centra Usług Nowoczesnych – wykorzystanie funduszy UE i pomocy publicznej

W poniedziałek 6 kwietnia 2009 r. w godzinach 10:00-11:00 zapraszamy na wirtualne spotkanie z ekspertami Deloitte poświęcone wykorzystaniu funduszy Unii Europejskiej i pomocy publicznej przy tworzeniu lub rozbudowie centrów usług nowoczesnych. Webcast odbędzie się we współpracy z Polską Agencją Informacji i Inwestycji Zagranicznych.

Weź przykład. Zrób to SAMo!

W dniu 31 marca 2009 r. zainaugurowano program informacyjno-szkoleniowy „Zrób to SAMo!” zorganizowany z inicjatywy Business Software Alliance we współpracy z Ministerstwem Gospodarki i Krajową Izbą Gospodarczą. Program ma na celu zachęcenie polskich przedsiębiorców do przeprowadzenia audytu oprogramowania oraz wdrożenia procedur zarządzania zasobami IT. Punktem kulminacyjnym programu będzie bezpłatne seminarium szkoleniowe w dniu 3 czerwca… Czytaj dalej »

Skuteczne zarządzanie wiedzą – sposób na kryzys

„Wiedza najpewniejszym kapitałem w trudnych czasach” – to hasło Kongresu Stowarzyszenia Praktyków Zarządzania Wiedzą. Podczas konferencji eksperci i praktycy zarządzania wiedzą wskażą sprawdzone metody, jak efektywne wykorzystać istniejący w firmie kapitał intelektualny, by nie tylko obniżyć koszty i przetrwać kryzys, ale też wykorzystać ten czas na rozwój firmy i zwiększenie jej wartości.

Czynniki wpływające na rozwój polskiej gospodarki

Ministerstwo Gospodarki przedstawiło sejmowej Komisji Gospodarki perspektywy ekonomiczne Polski w 2009 r. Mówiono także o konkurencyjności polskiej gospodarki w świetle Raportu Światowego Forum Ekonomicznego. Zgodnie z projektem budżetu, wzrost PKB w Polsce wyniesie w bieżącym roku 3,7% (według Komisji Europejskiej 2%).