Microsoft Students to Business

Microsoft oraz IEEE wspólnie zaoferują studentom dostęp do zasobów technologicznych

Firma Microsoft oraz IEEE rozpoczęły wspólną inicjatywę, która ma wspierać studentów w osiąganiu ich zawodowych aspiracji. Celem współpracy jest zwiększenie liczby studentów angażujących się w zajęcia techniczne, czego długofalowym skutkiem ma być wzmocnienie gospodarki i społeczeństwa poprzez wykorzystanie technologii.Czytaj więcej »Microsoft oraz IEEE wspólnie zaoferują studentom dostęp do zasobów technologicznych