Archiwa tagu: MCI Management

MIH Allegro dokonuje przejęcia pakietu kontrolnego w Netretail Holding B.V. od dotychczasowych udziałowców

MIH Allegro, spółka zależna Naspers Ltd. dokonała przejęcia pakietu kontrolnego w spółce Netretail Holding B.V. (Netretail) od dotychczasowych udziałowców, w tym od Intel Capital i MCI Management SA. Netretail jest liderem na rynku e-commerce w Europie Środkowo-Wschodniej.

Zmiany własnościowe istotnie wzmacniają Grupę One-2-One

Strukturę akcjonariatu giełdowej spółki One-2-One wzmocnili nowi inwestorzy związani z branżą mobilną, a także marketingową. Spółka spodziewa się wsparcia przy tworzeniu i realizacji strategii rozwoju Spółki zwłaszcza ze strony Piotra Majchrzaka, który jest autorem znaczących sukcesów spółek działających od wielu lat w segmencie usług mobilnych. Drugim z inwestorów jest poznańska spółka Media Service Group.

Sąd dopuścił opinię biegłych w sprawie JTT Computer SA

Sąd dopuścił ekspertyzę przygotowaną przez zespół biegłych z Katedry Inwestycji i Wyceny Przedsiębiorstw Uniwersytetu Szczecińskiego, z której wynika, że istniał silny związek przyczynowy pomiędzy nałożeniem obowiązku zapłaty a pogorszeniem sytuacji finansowej JTT Computer SA i można jednoznacznie wskazać, że była to co najmniej jedna z głównych przyczyn ogłoszenia upadłości spółki w styczniu 2004.

Grupa MCI opublikowała wyniki za I kwartał 2009 r.

Po pierwszym kwartale 2009 r. MCI Management SA uzyskała istotną poprawę wyników finansowych. Są to najlepsze wyniki na przestrzeni ostatniego roku. Jednostkowy zysk netto osiągnął poziom 7,0 mln zł, zaś skonsolidowany zysk netto wyniósł 8,4 mln zł. Raport finansowy za I kwartał 2009 r. został opublikowany 13 maja 2009 r.

MCI ogłasza wyniki finansowe

MCI Management S.A. osiągnęła po czterech kwartałach 2008 roku skonsolidowany zysk netto na poziomie 22,1 mln PLN, zaś wartość skonsolidowanych aktywów MCI wzrosła do poziomu 303,4 mln PLN. W okresie ostatnich 10 lat średnia roczna stopa zwrotu netto (net IRR) z całego portfela zarządzanego przez MCI wyniosła 17,2%.