Max Elektronik

Sygnity stworzy e-Urząd dla województwa lubuskiego

Sygnity w konsorcjum ze swoją spółką zależną Max Elektronik podpisało umowę z Urzędem Marszałkowskim Województwa Lubuskiego na realizację projektu „Lubuski e-Urząd”, który ma usprawnić komunikację między mieszkańcami a urzędem i zwiększyć efektywność administracji samorządowej w województwie. W ramach umowy spółka stworzy m.in. regionalną platformę komunikacji elektronicznej oraz regionalny portal „Wrota Lubuskie”. Zakończenie projektu planowane jest na kwiecień 2013 r. Wartość  podpisanej umowy to 22,4 mln zł brutto.

Czytaj więcej »Sygnity stworzy e-Urząd dla województwa lubuskiego

Rozwiązania Max Elektronik unowocześnią biblioteki śląskich uczelni

Max Elektronik, spółka zależna Sygnity, podpisała z Uniwersytetem Śląskim w Katowicach umowy na utworzenie wspólnej bazy danych Biblioteki Uniwersytetu Śląskiego i Biblioteki Głównej Akademii Ekonomicznej w Katowicach oraz na rozbudowę systemu Prolib o nowe funkcjonalności związane z realizacją projektu budowy Centrum Informacji Naukowej i Biblioteki Akademickiej (CINIBA). Łączna kwota podpisanych kontraktów wynosi 3,03 mln zł brutto.

Czytaj więcej »Rozwiązania Max Elektronik unowocześnią biblioteki śląskich uczelni

Komputronik Biznes otrzymał status HP GOLD Partnera na 2010 rok!

Komputronik Biznes po raz kolejny otrzymał status Preferowanego Partnera HP GOLD. Przyznany status gwarantuje integratorowi rozwiązań IT dla przedsiębiorstw i instytucji wyjątkową pozycję na rynku. Tytuł HP GOLD otrzymuje zaledwie jeden na 100 partnerów producenta. Komputronik Biznes posiada w swojej ofercie pełną gamę rozwiązań marki HP. Czytaj więcej »Komputronik Biznes otrzymał status HP GOLD Partnera na 2010 rok!