Marketing & Communications Consultants

Wśród najefektywniejszych kampanii komunikacyjnych na świecie M&CC i ZPPP Browary Polskie zdobywcą platynowego Magellana

Tegoroczna, kolejna edycja ogólnopolskiej kampanii „Pozory mylą, dowód nie”, której organizatorami są Związek Pracodawców Przemysłu Piwowarskiego Browary Polskie oraz agencja Marketing & Communications Consultants, zdobyła dwie statuetki „Magellana”, w tym jedną platynową.

Czytaj dalej »Wśród najefektywniejszych kampanii komunikacyjnych na świecie M&CC i ZPPP Browary Polskie zdobywcą platynowego Magellana

Alkohol – Nieletnim dostęp wzbroniony!

Z badań przeprowadzonych przez niezależny ośrodek badawczy TNS OBOP na temat postaw Polaków wobec sprzedaży alkoholu nieletnim wynika, że 96 proc. ankietowanych uważa sprzedaż alkoholu osobom nieletnim za negatywne zjawisko. Jednocześnie 82 proc. badanych dostrzega, że niepełnoletnia młodzież w Polsce ma łatwy dostęp do alkoholu. Wychodząc na przeciw temu problemowi społecznemu Związek Pracodawców Przemysłu Piwowarskiego rozpoczął kolejną edycję kampanii „Alkohol – Nieletnim dostęp wzbroniony!Czytaj dalej »Alkohol – Nieletnim dostęp wzbroniony!