Maria Dreger

Warunki techniczne na przekór efektywności energetycznej

W listopadzie 2008 roku wydana została nowelizacja rozporządzenia Ministra Infrastruktury w sprawie warunków technicznych (WT), jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie. Obecnie spełnienie WT można uzyskać dzięki zapewnieniu wartości wskaźnika energii pierwotnej (EP) projektowanego obiektu niższego, niż dla obiektu referencyjnego lub poprzez parametry izolacyjności przegród niższe niż maksymalne dopuszczalne. Celem takiego zapisu jest wsparcie procesu podnoszenia efektywności energetycznej polskiego budownictwa. Jednak czy na pewno?

Czytaj więcej »Warunki techniczne na przekór efektywności energetycznej

Rockwool partnerem kampanii „Duński sposób na życie w równowadze z naturą i rozwojem technologiczno-ekonomicznym”

Wywodząca się z Danii firma Rockwool została partnerem kampanii informacyjno-promocyjnej „Danish Sustainable Living”. Celem przedsięwzięcia jest promocja w Polsce duńskiego sposobu na życie, którego istotnym elementem jest zapewnienie trwałego rozwoju technologiczno-ekonomicznego przy jednoczesnym poszanowanie środowiska naturalnego. To ważne, bo jeszcze nie wszyscy w naszym kraju wiedzą, że te cele nie tylko nie są sprzeczne, ale dzięki synergii dają lepsze rezultaty.

Czytaj więcej »Rockwool partnerem kampanii „Duński sposób na życie w równowadze z naturą i rozwojem technologiczno-ekonomicznym”

Unia Europejska osiąga porozumienie w sprawie energooszczędnego budownictwa

Parlament Europejski i Rada Europy osiągnęły 17 listopada br. porozumienie dotyczące zakresu zmian w Dyrektywie w sprawie charakterystyki energetycznej budynków (EPBD). Mają one przyspieszyć proces poprawy standardu energetycznego obiektów, zarówno nowych, jak i już istniejących, w celu ograniczenia zużycia energii przez  budynki przy jednoczesnym zapewnieniu milionom Europejczyków komfortu i niskich kosztów ich użytkowania.Czytaj więcej »Unia Europejska osiąga porozumienie w sprawie energooszczędnego budownictwa

Unia Europejska osiąga porozumienie w sprawie energooszczędnego budownictwa

Parlament Europejski i Rada Europy osiągnęły 17 listopada br. porozumienie dotyczące zakresu zmian w Dyrektywie w sprawie charakterystyki energetycznej budynków (EPBD). Mają one przyspieszyć proces poprawy standardu energetycznego obiektów, zarówno nowych, jak i już istniejących, w celu ograniczenia zużycia energii przez  budynki przy jednoczesnym zapewnieniu milionom Europejczyków komfortu i niskich kosztów ich użytkowania.Czytaj więcej »Unia Europejska osiąga porozumienie w sprawie energooszczędnego budownictwa