Marek Południkiewicz

Giełdowa spółka Hyperion S.A. współpracuje ze Stream Communications Network & Media Inc.

Kontrolowana przez notowany na warszawskiej giełdzie fundusz MNI S.A. giełdowa spółka Hyperion S.A., jest od 14 grudnia 2010 r. większościowym udziałowcem Stream Communications Sp. z o.o., siódmego co do wielkości operatora telewizji kablowej w Polsce Hyperion posiada obecnie 77,27% udziałów w Stream Communications, będąc jego największym udziałowcem.

Czytaj więcej »Giełdowa spółka Hyperion S.A. współpracuje ze Stream Communications Network & Media Inc.

Kontrolowane przez notowany na warszawskiej GPW fundusz MNI S.A.: giełdowa spółka Hyperion S.A. oraz firma MNI Telecom S.A. opublikowały kluczowe aspekty planu połączenia

Zarząd notowanego na warszawskiej giełdzie funduszu MNI S.A. uważa branżę telekomunikacyjną za jedną z kluczowych z punktu widzenia realizowanej strategii wzrostu wartości zarządzanych aktywów, dostrzegając możliwość szybkiej ekspansji w tym segmencie. Obecnie MNI S.A. kontroluje bezpośrednio i pośrednio sześć firm telekomunikacyjnych: Hyperion S.A., MNI Telecom S.A., Długie Rozmowy S.A., Mobile Entertainment Company Sp. z o.o., MNI Mobile S.A. oraz Stream Communications. Docelowo działalność telekomunikacyjna ma być skupiona w notowanej na warszawskiej GPW katowickiej spółce Hyperion S.A., która jest ogólnopolskim operatorem świadczącym usługi szerokopasmowego dostępu do sieci Internet, usługi głosowe oraz telewizyjne.

Czytaj więcej »Kontrolowane przez notowany na warszawskiej GPW fundusz MNI S.A.: giełdowa spółka Hyperion S.A. oraz firma MNI Telecom S.A. opublikowały kluczowe aspekty planu połączenia

MNI S.A. powołało Biuro Analiz Finansowych, które ma współpracować z rynkiem kapitałowym tworząc analizy na potrzeby osób i instytucji zarządzających aktywami oraz inwestorów giełdowych

Notowany na warszawskiej giełdzie fundusz MNI S.A. kontroluje obecnie kilkanaście firm działających w sektorze telekomunikacji, zaawansowanych usług dodanych do telefonii komórkowej, branży medialnej oraz w turystyce. Jest aktywnym graczem skutecznie konsolidującym polski rynek i restrukturyzującym przejmowane spółki, co uwidocznione jest w rekordowych wynikach finansowych. Po trzech kwartałach 2010 roku skonsolidowane przychody MNI wyniosły 210,8 mln zł, o 15,4% niż rok wcześniej, a zysk netto wzrósł o 82,4%, do 42,5 mln zł (co daje 30 gr na akcję).

Czytaj więcej »MNI S.A. powołało Biuro Analiz Finansowych, które ma współpracować z rynkiem kapitałowym tworząc analizy na potrzeby osób i instytucji zarządzających aktywami oraz inwestorów giełdowych

Giełdowa spółka Hyperion S.A., kontrolowana przez notowany na warszawskiej giełdzie fundusz MNI S.A. kupiła 77,27% udziałów Stream Communications

Katowicka spółka Hyperion S.A., ogólnopolski operator oferujący usługi szerokopasmowego dostępu do sieci Internet, usługi głosowe, telewizyjne oraz telefonii mobilnej  odkupiła od funduszu Penta Investments 99,96 % udziałów w cypryjskiej firmie Cyfoca Holdings Public Co. Limited, właściciela 77,27 % udziałów krakowskiej spółki Stream Communications, siódmego operatora telewizji kablowej w Polsce.

Czytaj więcej »Giełdowa spółka Hyperion S.A., kontrolowana przez notowany na warszawskiej giełdzie fundusz MNI S.A. kupiła 77,27% udziałów Stream Communications

Spółki telekomunikacyjne należące do notowanego na warszawskiej giełdzie funduszu MNI S.A. – miały na koniec września łącznie 56,4 tys. aktywnych kart SIM

Notowany na Giełdzie Papierów Wartościowych fundusz MNI S.A. kontroluje bezpośrednio i pośrednio kilkanaście spółek działających w branży medialnej, w dziedzinie zaawansowanych usług dodanych i marketingu bezprzewodowego oraz telekomunikacji.

Czytaj więcej »Spółki telekomunikacyjne należące do notowanego na warszawskiej giełdzie funduszu MNI S.A. – miały na koniec września łącznie 56,4 tys. aktywnych kart SIM