Marcin Walczak

Pracodawcy RP domagają się zmniejszenia opłat wnoszonych do Krajowej Izby Odwoławczej

Od 29 stycznia 2010 r., czyli od chwili wejścia w życie przepisów ustawy o zamówieniach publicznych, przedsiębiorcy muszą mierzyć się z niekorzystnymi zasadami wnoszenia skarg i odwołań. Największym problemem po nowelizacji ustawy jest znaczny wzrost kosztów postępowania odwoławczego przed Krajową Izbą Odwoławczą (KIO).Czytaj więcej »Pracodawcy RP domagają się zmniejszenia opłat wnoszonych do Krajowej Izby Odwoławczej

Poprawki ministerstwa finansów mogą zaszkodzić specjalnym strefom ekonomicznym

Na wczorajszym posiedzeniu Rady Ministrów nie doszło do kompromisu między Ministrem Gospodarki i Ministrem Finansów w sprawie projektu ustawy o specjalnych strefach ekonomicznych. Ministrowie tych resortów mają tydzień na wypracowanie wspólnego stanowiska w kwestiach dzielących obie strony.Czytaj więcej »Poprawki ministerstwa finansów mogą zaszkodzić specjalnym strefom ekonomicznym

Pracodawcy RP przedstawiają propozycję nowelizacji niektórych przepisów Kodeksu Pracy

W czwartek, 8 lipca Komisja Przyjazne Państwo rozpatrzy przygotowane przez Pracodawców Rzeczypospolitej Polskiej trzy nowelizacje Kodeksu pracy. Dotyczą one likwidacji niektórych barier biurokratycznych, stanowiących przeszkodę dla pracodawców w zatrudnianiu pracowników – konieczności ponownych badań wstępnych i kar porządkowych.

Czytaj więcej »Pracodawcy RP przedstawiają propozycję nowelizacji niektórych przepisów Kodeksu Pracy

Mobbing w pracy to nie tylko problem pracodawcy

Konfederacja Pracodawców Polskich w ekspertyzie dotyczącej barier biurokratycznych w prawie pracy wskazuje na nieprzyjazne pracodawcom uregulowania dotyczące odpowiedzialności pracodawcy za mobbing w miejscu pracy. Do polskich sądów wpływa rocznie tylko kilkanaście pozwów o mobbing. W ubiegłym roku do Sądu Okręgowego w Warszawie wpłynęły 24 sprawy z czego tylko jeden pozew został uwzględniony. To pokazuje, że sprawy te są zjawiskiem nowym a ponadto zdaniem KPP zbyt ogólnie uregulowanym i stwarzającym zarówno dla sądów jak również stron postępowania szereg problemów.Czytaj więcej »Mobbing w pracy to nie tylko problem pracodawcy

Partnerstwo Publiczno-Prywatne coraz bardziej popularne

Formuła partnerstwa publiczno-prywatnego staje się coraz popularniejszym narzędziem realizacji wspólnych inwestycji samorządu terytorialnego i prywatnych inwestorów. Konfederacja Pracodawców Polskich wielokrotnie wskazywała na korzyści płynące z tego typu rozwiązania. Od czasu obowiązywania nowej ustawy o partnerstwie publiczno-prywatnym pojawia się coraz większa liczba projektów, które mają być zrealizowane na zasadach PPP. Czytaj więcej »Partnerstwo Publiczno-Prywatne coraz bardziej popularne

Przełom we współpracy między samorządem a biznesem

W inwestycjach drgnęło. Ustawa o partnerstwie publiczno – prywatnym z 19 grudnia 2008 r. przełamała bariery psychiczne i formalne, jakie istniały  pomiędzy jednostkami samorządu terytorialnego i prywatnymi inwestorami, do podejmowania wspólnych inwestycji. Konfederacja Pracodawców Polskich wielokrotnie wskazywała na zasadniczą przyczynę fiaska, poprzednio obowiązującej ustawy.Czytaj więcej »Przełom we współpracy między samorządem a biznesem