Archiwa tagu: Marcin Walczak

Mobbing w pracy to nie tylko problem pracodawcy

Konfederacja Pracodawców Polskich w ekspertyzie dotyczącej barier biurokratycznych w prawie pracy wskazuje na nieprzyjazne pracodawcom uregulowania dotyczące odpowiedzialności pracodawcy za mobbing w miejscu pracy. Do polskich sądów wpływa rocznie tylko kilkanaście pozwów o mobbing. W ubiegłym roku do Sądu Okręgowego w Warszawie wpłynęły 24 sprawy z czego tylko jeden pozew został uwzględniony. To pokazuje, że… Czytaj dalej »

Partnerstwo Publiczno-Prywatne coraz bardziej popularne

Formuła partnerstwa publiczno-prywatnego staje się coraz popularniejszym narzędziem realizacji wspólnych inwestycji samorządu terytorialnego i prywatnych inwestorów. Konfederacja Pracodawców Polskich wielokrotnie wskazywała na korzyści płynące z tego typu rozwiązania. Od czasu obowiązywania nowej ustawy o partnerstwie publiczno-prywatnym pojawia się coraz większa liczba projektów, które mają być zrealizowane na zasadach PPP.

Przełom we współpracy między samorządem a biznesem

W inwestycjach drgnęło. Ustawa o partnerstwie publiczno – prywatnym z 19 grudnia 2008 r. przełamała bariery psychiczne i formalne, jakie istniały  pomiędzy jednostkami samorządu terytorialnego i prywatnymi inwestorami, do podejmowania wspólnych inwestycji. Konfederacja Pracodawców Polskich wielokrotnie wskazywała na zasadniczą przyczynę fiaska, poprzednio obowiązującej ustawy.