Przejdź do treści

Marcin Fijoł

1 Marcin Fijoł

E-learning nie wystarczy

Szkoleniowcy coraz częściej wzbogacają projekty szkoleniowe rozwiązaniami bazującymi na nowoczesnej technologii. Wynika to ze wzrostu oczekiwań rynku co do efektywności inwestycji w kapitał ludzki organizacji, a ponadto sami szkoleniowcy dążą do wyróżnienia się na rynku.