Przejdź do treści

Małgorzata Starczewska-Krzysztoszek

Administracja rośnie jak na drożdżach

Rząd planuje w ramach pakietu oszczędnościowego zamrożenie płac w sferze budżetowej, ale to nie wystarczy, jeśli nie ograniczy się wzrostu zatrudnienia. W ubiegłym roku przybyło ponad 40 tys. urzędników, z czego ponad 24 tys. w administracji samorządowej i prawie 16 tys. w państwowej. „Nie ma żadnych racjonalnych przesłanek, które uzasadniałyby tak ogromny wzrost zatrudnienia w administracji”- komentuje dr Małgorzata Starczewska-Krzysztoszek, główna ekonomistka PKPP Lewiatan.

Czytaj dalej »Administracja rośnie jak na drożdżach

Wyniki finansowe firm trochę lepsze

W pierwszych sześciu miesiącach br. wyniki finansowe przedsiębiorstw uległy poprawie. Wynik finansowy netto był wyższy niż w analogicznym okresie 2009 roku o 6 proc. – podał GUS.  „Sytuacja poprawia się, ale niestety bardzo powoli. Firmy średnie i duże (powyżej 50 pracowników) zwiększyły przychody ze sprzedaży tylko o 2,9 proc. To pokazuje ciągle jeszcze słaby potencjał rynku, szczególnie w porównaniu z latami 2004-2008, gdy przychody rosły w tempie 14-16 proc. rocznie” – komentuje dr Małgorzata Starczewska-Krzysztoszek, główna ekonomistka PKPP Lewiatan.

Czytaj dalej »Wyniki finansowe firm trochę lepsze

Płace rosną coraz wolniej

Przeciętne wynagrodzenie w sektorze przedsiębiorstw w lipcu br. roku wzrosło o 0,9 proc. w stosunku do poprzedniego miesiąca. W ujęciu rocznym zwiększyło się o 2,1 proc. i wyniosło 3433,32 zł – podał GUS.  Natomiast zatrudnienie w firmach osiągnęło 5,349 mln osób i wzrosło w stosunku do czerwca o 0,3 proc., a w odniesieniu do lipca 2009 r. było wyższe o 1,4 proc. „ Zatrudnienie rośnie już od kwietnia, co oznacza, że powoli wychodzimy ze spowolnienia gospodarczego” – komentuje dr Małgorzata Starczewska-Krzysztoszek, główna ekonomistka PKPP Lewiatan.

Czytaj dalej »Płace rosną coraz wolniej

Polska gospodarka przyspieszy dzięki dużym firmom

Duże firmy to niespełna 0,2 proc. ogólnej liczby przedsiębiorstw w Polsce (3,4 tys.). Wypracowują one jednak aż jedną trzecią PKB wytwarzanego przez ten sektor (a prawie jedną czwartą całego PKB), pracuje w nich ponad 40 proc. osób zatrudnionych w sektorze przedsiębiorstw, a ich inwestycje to ponad 50 proc. wartości inwestycji wszystkich firm.Czytaj dalej »Polska gospodarka przyspieszy dzięki dużym firmom

Czy przedsiębiorstwa i gospodarstwa domowe w krajach UE będą ponosić nowe obciążenia fiskalne?

Polski komisarz ds. budżetu Janusz Lewandowski zapowiedział przedstawienie we wrześniu propozycji zmian struktury dochodów do budżetu UE. Miałyby go w większym stopniu zasilać dochody własne. Istnieje bowiem obawa, że kraje członkowskie, które transferują do budżetu UE największe środki, będą zabiegać o zmniejszenie składki. Czytaj dalej »Czy przedsiębiorstwa i gospodarstwa domowe w krajach UE będą ponosić nowe obciążenia fiskalne?

Niemcy rozpędzą polską gospodarkę

W pierwszym półroczu br. deficyt handlowy wyniósł 4,78 mld euro, eksport był o 19,2 proc wyższy niż w analogicznym okresie ubiegłego roku, a import wzrósł o 17,6 proc. – podał GUS. W czerwcu wzrósł także mocno eksport i nowe zamówienia w przemyśle niemieckim. „To bardzo dobre informacje dla naszych eksporterów i gospodarki” – ocenia dr Małgorzata Starczewska-Krzysztoszek, główna ekonomistka PKPP Lewiatan.Czytaj dalej »Niemcy rozpędzą polską gospodarkę

Rząd o budżecie 2011

Rząd przyjął dziś założenia do budżetu państwa na 2011 r. Wzrost PKB ma wynieść 3,5 proc., a średnioroczna inflacja 2,3 proc. „Te założenia są realne, rząd nie starał się zbudować wpływów do budżetu na nierealnie wysokiej dynamice PKB i inflacji”– ocenia dr Małgorzata Starczewska-Krzysztoszek, główna ekonomistka PKPP Lewiatan.Czytaj dalej »Rząd o budżecie 2011

Inflacja w górę

Wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych w czerwcu br. w porównaniu z ubiegłym rokiem wyniósł 2,3 proc. W maju inflacja była niższa i wyniosła 2,2 proc., podał Główny Urząd Statystyczny. „Do wzrostu inflacji przyczyniła się drożejąca żywność oraz osłabienie złotego” – ocenia dr Małgorzata Starczewska-Krzysztoszek, główna ekonomistka PKPP Lewiatan.Czytaj dalej »Inflacja w górę