Małgorzata Baranowska

1 Małgorzata Baranowska

Rafał Siewicz w zespole Avnet

avnetAvnet Sp. z o.o., największy na rynku polskim dystrybutor IBM z wartością dodaną, a od lipca 2013r. także dostawca autoryzowanych szkoleń IBM (status IBM Global Training Provider) powiększył zespół Specjalistów Produktowych IBM o osobę Rafała Siewicza, który objął nowo utworzone stanowisko IBM Training Manager.

Czytaj dalej »Rafał Siewicz w zespole Avnet

Zmiany organizacyjne w Avnet: Małgorzata Baranowska IBM Business Unit Managerem; Marek Małachowski managerem Grupy Specjalistów Produktowych – rozwiązania IBM

Avnet Sp. z o.o., największego na rynku polskim dystrybutora IBM z wartością dodaną, doszło do zmian organizacyjnych, będących następstwem coraz dynamiczniejszego rozwoju firmy i konieczności poświęcenia większej uwagi nowym projektom. Czytaj dalej »Zmiany organizacyjne w Avnet: Małgorzata Baranowska IBM Business Unit Managerem; Marek Małachowski managerem Grupy Specjalistów Produktowych – rozwiązania IBM