Maison

Premium Brand Giełda 2009 dla Śnieżki

Tytuł ten otrzymują tylko te podmioty obecne na polskiej giełdzie papierów wartościowych, które poprzez swój wizerunek, kierowanie się zasadami ekonomii, transparentność i rzetelność w działaniu, a także dzięki kompetencjom kadry zarządzającej, przyczyniają się do kreowania wysokiej reputacji, tworząc tym samym wartość dodaną i wyznaczając trendy dla innych.Czytaj więcej »Premium Brand Giełda 2009 dla Śnieżki

Postawy Polaków wobec emerytury

W Polsce średni czas życia wynosi 80 lat dla kobiet i 71 dla mężczyzn. Ustawowy wiek przechodzenia na emeryturę to 60 lat dla kobiet i 65 dla mężczyzn, czyli może się zdarzyć, że ¼ życia spędzimy na emeryturze. Polacy uważają, że odpowiedni wiek do przechodzenia na emeryturę to 55,3 lata dla kobiet i 59,5 dla mężczyzn, jest to wiek o ok. 5 lat niższy niż obecnie obowiązujący.
Czytaj więcej »Postawy Polaków wobec emerytury