Magdalena Janczewska

Konfederacja Pracodawców Polskich przeanalizowała doroczne sprawozdanie Komisji Europejskiej z postępów w realizacji polityki równości płci

Raport KE potwierdza stale utrzymującą się, dużą dysproporcję w funkcjonowaniu kobiet i mężczyzn na polskim rynku pracy. Polska znalazła się wśród siedmiu państw (razem ze: Słowacją, Szwecją, Bułgarią, Czechami, Rumunią i Finlandią) gdzie różnica poziomu zatrudnienia zamiast się zmniejszać, jeszcze się pogłębia. Mamy również jeden z najniższych wskaźników zatrudnienia kobiet w wieku 55-64 lata. Pracuje jedynie 20,7 proc. kobiet, pod tym względem gorzej jest jedynie na Malcie. Dane te wypadają szczególnie fatalnie, gdy porównamy je ze średnią zatrudnienia dla krajów członkowskich, która wynosi 36,8 proc.. – To dobitnie pokazuje, że obecne działania mające na celu aktywizację zawodową kobiet są nieefektywne – uważa Magdalena Janczewska, ekspert ds. społeczno-gospodarczych Konfederacji Pracodawców Polskich. Czytaj więcej »Konfederacja Pracodawców Polskich przeanalizowała doroczne sprawozdanie Komisji Europejskiej z postępów w realizacji polityki równości płci

KPP popiera wyższy próg odpisu podatkowego dla organizacji pożytku publicznego

– Organizacje pożytku publicznego swe statutowe zadania realizują nierzadko sprawniej i szybciej niż administracja państwowa i tak naprawdę wyręczają państwo. Polacy mają prawo w większym niż dotychczas stopniu zdecydować o tym, jakie cele społeczne będą realizowane – mówi Magdalena Janczewska, ekspert ds. społeczno-gospodarczych KPP.Czytaj więcej »KPP popiera wyższy próg odpisu podatkowego dla organizacji pożytku publicznego

Rostowski i Fedak jednym głosem w sprawie OFE

Konfederacja Pracodawców Polskich domaga się jasnego stanowiska rządowego w sprawie OFE. – Byliśmy pewni, że po ogłoszeniu planu konsolidacji finansów publicznych oraz deklaracjach premiera Tuska, propozycje ministerstwa pracy umrą śmiercią naturalną. Uznajemy za niedopuszczalną sytuację, gdy ministrowie mówią innym głosem niż szef rządu – mówi Magdalena Janczewska, ekspert ds. społeczno – gospodarczych KPP, komentując stanowisko resortu finansów popierające projekt założeń do ustawy o emeryturach kapitałowych autorstwa ministerstwa pracy.  Czytaj więcej »Rostowski i Fedak jednym głosem w sprawie OFE

Konfederacja Pracodawców Polskich nie poprze projektu autorstwa OPZZ

– Wszystkie nasze działania powinny się skupić na tym, aby 35-letni okres składkowy w przypadku kobiet, czy też 40-letni w przypadku mężczyzn nie był w Polsce niczym wyjątkowym, a Polacy pracowali po przekroczeniu ustawowego wieku emerytalnego – czytamy w stanowisku KPP do projektu Obywatelskiego Komitetu Inicjatywy Ustawodawczej ustawy o zmianie ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych.Czytaj więcej »Konfederacja Pracodawców Polskich nie poprze projektu autorstwa OPZZ

Oszczędzanie w III filarze to wręcz konieczność

Mimo iż coraz więcej firm zakłada pracownikom programy emerytalne, to wiedza o indywidualnym oszczędzaniu i trzecim filarze jest u nas nadal znikoma. – Polacy muszą sobie uświadomić, że emerytura z dwóch filarów nie wystarczy, aby utrzymać dotychczasowy poziom życia po zakończeniu aktywności zawodowej – mówi Magdalena Janczewska, ekspert ds. społeczno-gospodarczych Konfederacji Pracodawców Polskich.Czytaj więcej »Oszczędzanie w III filarze to wręcz konieczność

Warto naciskać na polityków, by stanowili dobre prawo

Polacy nie mogą zapominać, że to politycy mają wpływ na funkcjonowanie ZUS, NFZ, czy też skarbówki. To oni stanowią prawo, które regulują działanie tych instytucji – podkreśla Magdalena Janczewska, ekspert ds. społeczno-gospodarczych KPP, komentująca wyniki sondażu przeprowadzonego na zlecenie „Rzeczpospolitej”, w którym zapytano o instytucje mające największy wpływ na ich życie. Czytaj więcej »Warto naciskać na polityków, by stanowili dobre prawo

PFRON potrzebuje zmian, ale nie kosztem osób niepełnosprawnych

– Obniżka dopłat do wynagrodzeń osób z lekkim stopniem niepełnosprawności, czy też skrócenie czasu pobierania dopłat do pensji, powinny być ostatecznością. Aby ratować finanse Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych należy przede wszystkim przemodelować działanie samego funduszu i podnieść jego efektywność – uważa Magdalena Janczewska, ekspert ds. społeczno – gospodarczych Konfederacji Pracodawców Polskich, komentując zapowiedzi medialne pełnomocnika rządu ds. osób niepełnosprawnych Jarosława Dudy. Minister przyznał, że rozważa taki scenariusz i ewentualne zmiany mogłyby zostać wprowadzone od 2012 roku wraz ze zmianami w przepisach dotyczących PFRON. Czytaj więcej »PFRON potrzebuje zmian, ale nie kosztem osób niepełnosprawnych

Emerytury mundurowe wymagają zmian

– Przywileje emerytalne służb mundurowych wymagają gruntownej przebudowy. Sytuacja, gdy jeden Polak musi pracować do 65 roku życia, a inny może zakończyć aktywność zawodową po 15 latach i to bez względu na wiek jest nie tylko niesprawiedliwa społecznie, ale także szkodliwe dla budżetu państwa – mówi Magdalena Janczewska ekspert ds. społeczno – gospodarczych Konfederacji Pracodawców Polskich, komentując skargę w tej sprawie Rzecznika Praw Obywatelskich do Trybunału Konstytucyjnego.Czytaj więcej »Emerytury mundurowe wymagają zmian

Resort Pracy poparł przyzakładowe żlobki

Jest szansa na to, że pracodawcy będą mogli tworzyć przyzakładowe żłobki a koszt ich utworzenia i funkcjonowania wliczyć do kosztów uzyskania przychodu. Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej w liście do Konfederacji Pracodawców Polskich deklaruje, że uwzględni postulat KPP w projektowanych właśnie założeniach ustawy o formach opieki nad dziećmi w wieku do lat trzech. Czytaj więcej »Resort Pracy poparł przyzakładowe żlobki