Łukasz Kossakowski

Digate S.A. podpisał umowę o wartości 710 tys. zł

Digate S.A. – integrator rozwiązań biznesowych IT w obszarze budowy zaawansowanych aplikacji internetowych, desktopowych oraz mobilnych – podpisał umowę na realizację projektu o wartości 710 tys. zł netto. Przedmiotem prac będzie wykonanie usług programistycznych w zakresie przygotowania aplikacji CRM dla firmy działającej w branży telekomunikacyjnej. Zakończenie i rozliczenie projektu nastąpi do końca III kw. 2013 r.

Czytaj więcej »Digate S.A. podpisał umowę o wartości 710 tys. zł

Główny akcjonariusz Digate S.A. zainwestuje w spółki z rynku IT

Digate S.A. – integrator rozwiązań biznesowych IT w obszarze budowy zaawansowanych aplikacji internetowych, desktopowych oraz mobilnych – poinformował o zmianach w akcjonariacie, w zakresie pakietu akcji kontrolowanego przez głównego akcjonariusza oraz Prezesa Zarządu – Łukasza Kossakowskiego. Zgodnie z zawartą umową największym akcjonariuszem Digate S.A. jest obecnie spółka LKInvest Sp. z o.o., która kontroluje 17,34% udziału w ogólnej liczbie głosów na Walnym Zgromadzeniu Digate S.A.

Czytaj więcej »Główny akcjonariusz Digate S.A. zainwestuje w spółki z rynku IT

Digate S.A. notuje wzrost sprzedaży z działalności operacyjnej na rynku IT

Digate S.A. – integrator rozwiązań biznesowych IT w obszarze budowy zaawansowanych aplikacji internetowych, desktopowych oraz mobilnych – według wstępnych wyliczeń osiągnął w październiku 2012 roku przychody ze sprzedaży na poziomie ok. 370 tys. zł. Dla porównania wartość przychodów Emitenta za cały rok 2011 wyniosła 20,46 tys. zł.

Czytaj więcej »Digate S.A. notuje wzrost sprzedaży z działalności operacyjnej na rynku IT

25 lipca 2012 r. Novainvest S.A. zadebiutuje na rynku Catalyst, do obrotu zostaną wprowadzone obligacje o łącznej wartości 947 tys. zł

Novainvest S.A. – spółka notowana na rynku NewConnect – zadebiutuje na rynku Catalyst 25 lipca 2012 r. W ramach oferty prywatnej Novainvest S.A. wyemitowała obligacje serii A o wartości 947 tys. zł. Papiery dłużne o wartości nominalnej 1 tys. zł mają dwuletni termin zapadalności oraz oprocentowanie na poziomie 14% rocznie, wypłacane w okresach kwartalnych.

Czytaj więcej »25 lipca 2012 r. Novainvest S.A. zadebiutuje na rynku Catalyst, do obrotu zostaną wprowadzone obligacje o łącznej wartości 947 tys. zł