Archiwa tagu: Łukasz Gibała

Interpelacja w sprawie Specjalnych Stref Ekonomicznych (SSE)

Specjalne Strefy Ekonomiczne to wydzielone części terytorium danego kraju, w których działalność gospodarcza może być prowadzona na preferencyjnych warunkach. Przedsiębiorstwom, które uzyskały stosowne zezwolenie i otworzyły działalność na terytorium strefy przysługuje pomoc publiczna w formie zwolnień podatkowych.

Interpelacja w sprawie zniesienia obowiązku dokonywania okresowych przeglądów kas fiskalnych przez podatników prowadzących ewidencję przy ich użyciu

Zgodnie z art.111 ust.1 ustawy z dnia 11 marca 2004 o podatku od towarów i usług, podatnicy dokonujący sprzedaży na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej oraz rolników ryczałtowych są obowiązani prowadzić ewidencję obrotu i kwot podatku należnego przy zastosowaniu kas rejestrujących.