Łukasz Gibała

Polska musi podjąć działania w celu przyspieszenia procedur dochodzenia należności z umów – Interpelacja posła Łukasza Gibały

Jednym z najpoważniejszych problemów z jakim borykają się w Polsce przedsiębiorcy jest wyjątkowo długi czas dochodzenia należności z umów. Polska zajęła dopiero 68 miejsce na 181 ocenianych państw w raporcie Banku Światowego Doing Business w kategorii egzekwowanie należności z umów. Czytaj więcej »Polska musi podjąć działania w celu przyspieszenia procedur dochodzenia należności z umów – Interpelacja posła Łukasza Gibały

Interpelacja w sprawie zniesienia obowiązku dokonywania okresowych przeglądów kas fiskalnych przez podatników prowadzących ewidencję przy ich użyciu

Zgodnie z art.111 ust.1 ustawy z dnia 11 marca 2004 o podatku od towarów i usług, podatnicy dokonujący sprzedaży na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej oraz rolników ryczałtowych są obowiązani prowadzić ewidencję obrotu i kwot podatku należnego przy zastosowaniu kas rejestrujących.  Czytaj więcej »Interpelacja w sprawie zniesienia obowiązku dokonywania okresowych przeglądów kas fiskalnych przez podatników prowadzących ewidencję przy ich użyciu