Łukasz Dobrowolski

Polacy dumni ze Śnieżki

 

Polacy uznali farby marki Śnieżka za godne polecenia swoim znajomym obcokrajowcom. Badanie przeprowadził TNS OBOP na ogólnopolskiej reprezentatywnej grupie osób powyżej 15 roku życia. Respondenci wskazali w nim marki, z których są dumni i którymi chcieliby się chwalić za granicą. Czytaj więcej »Polacy dumni ze Śnieżki