LST CAPITAL

LST CAPITAL S.A. zakwalifikowany do kolejnego etapu negocjacji na zakup CF CEFARM S.A.

LST CAPITAL S.A. – fundusz typu Venture Capital notowany na GPW – otrzymał od Departamentu Prywatyzacji Ministerstwa Skarbu Państwa informację o pomyślnym zakwalifikowaniu do kolejnego etapu negocjacji w procesie prywatyzacji Centrali Farmaceutycznej CEFARM S.A. z siedzibą w Warszawie. W następnym etapie LST CAPITAL S.A. otrzyma możliwość przeprowadzenia ograniczonego due diligence CF CEFARM S.A. W ramach prowadzonego procesu prywatyzacji, Skarb Państwa oferuje do nabycia 85% akcji CF CEFARM S.A.

Czytaj więcej »LST CAPITAL S.A. zakwalifikowany do kolejnego etapu negocjacji na zakup CF CEFARM S.A.

Spółka zależna LST CAPITAL S.A. zajmie się produkcją paneli słonecznych

Spółka zależna LST CAPITAL S.A. – Totmes Connect S.A. zawarła umowę kupna nieruchomości z inną spółką zależną LST Capital S.A. – Pasaż Łużycki sp. z .o.o. W ramach podpisanego porozumienia Totmes Connect S.A. nabyła nieruchomości położone w Żarach za kwotę 9 mln zł. Zawarta umowa związana jest z realizacją nowej strategii Totmes Connect S.A. – produkcją paneli słonecznych najnowszej generacji. Totmes Connect S.A. zmieni nazwę na Sol Ventures S.A.Czytaj więcej »Spółka zależna LST CAPITAL S.A. zajmie się produkcją paneli słonecznych

Spółka zależna LST CAPITAL S.A. otrzymała koncesję na eksploatację złoża ponad 1,5 mln ton gliny

Lubuskie Zakłady Materiałów Ognotrwałych sp. z o.o. (LZMO) – spółka portfelowa notowanego na rynku głównym GPW funduszu private equity LST CAPITAL S.A. – otrzymała 15-letnią koncesję na eksploatację złoża gliny o objętości ponad 1,5 mln ton. Szacunkowe przychody ze sprzedaży wydobywanej gliny w całym okresie koncesji wyniosą ponad 94 mln zł. Jeszcze przed końcem br. LZMO przeprowadzi prywatną emisję akcji i zadebiutuje na rynku NewConnect zarządzanym przez GPW.

Czytaj więcej »Spółka zależna LST CAPITAL S.A. otrzymała koncesję na eksploatację złoża ponad 1,5 mln ton gliny

Spółka zależna LST CAPITAL S.A. kupuje technologię i wchodzi w sektor ogrodniczy

Sunshine Garden S.A. – spółka zależna notowanego na rynku głównym GPW wehikułu private equity LST CAPITAL S.A. – nabyła za 100 tys. zł prawa do technologii wytwarzania agrospieków nawozowych, czyli nawozów o przedłużonym działaniu. LST CAPITAL posiada w Sunshine Garden SA 60% akcji i głosów i udział ten będzie się zwiększał. Czytaj więcej »Spółka zależna LST CAPITAL S.A. kupuje technologię i wchodzi w sektor ogrodniczy