Archiwa tagu: Lewiatan

Inwestycje.pl: Pokonać rynek wysokiego ryzyka

Aniołowie Biznesu, zamożne osoby prywatne, przedsiębiorcy. Bez tego typu inwestorów Graham Bell prawdopodobnie nie wynalazłby telefonu, a Henry Ford nie wyprodukowałby pierwszego samochodu. Kim są Aniołowie Biznesu? Dlaczego inwestują w ryzykowne przedsięwzięcia? Zabawa, przygoda, chęć osiągnięcia dużych zysków? Jakie są motywacje włączania się zamożnych osób w prowadzenie ryzykownych przedsięwzięć?

Posłowie koalicji zignorowali postulaty przedsiębiorców

Dzisiaj (23 września) Komisja Finansów Publicznych pozytywnie zaopiniowała projekt wprowadzający obowiązek rocznego rozliczania przez pracodawcę  podatku za pracownika. Lewiatan apeluje, by w ramach dalszej procedury legislacyjnej parlament przyjął poprawki, dzięki którym ten bardzo zły projekt destabilizujący warunki prowadzenia działalności oraz zwiększający koszty stosowania przepisów, stanie się akceptowalny.

Stanowisko PKPP Lewiatan ws. ubezpieczenia społecznego rolników

Budżet, a ściślej mówiąc my podatnicy, dopłacamy do Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego (KRUS) 15 miliardów zł rocznie. To bardzo dużo, biorąc pod uwagę, że w KRUS ubezpieczonych jest tylko 1,6 miliona rolników. Dla porównania, dotacja z budżetu do Funduszu Ubezpieczeń Społecznych (FUS), w którym ubezpieczonych jest 14 milionów pracowników i przedsiębiorców prowadzących pozarolniczą działalność gospodarczą,… Czytaj dalej »

4 lata członkostwa Polski w UE – bilans korzyści i kosztów

Od ponad czterech lat Polska jest członkiem Unii Europejskiej. Korzyści i koszty naszej obecności w UE podsumowała warszawska konferencja zorganizowana 9 lipca 2008 r. przez PKPP Lewiatan i Urząd Komitetu Integracji Europejskiej. Choć przedsiębiorcy z Lewiatana oceniają członkostwo Polski w UE jako czynnik wzmacniający rozwój polskiej gospodarki, dostrzegają też zagrożenia i koszty związane z partnerstwem. 

Komentarz PKPP Lewiatan nt. wyników raportu „Doing Business 2008”

W raporcie Banku Światowego „Doing Business 2008”, oceniającym wpływ regulacji prawnych na rozwój przedsiębiorczości w 178 państwach, Polska zajęła dopiero 74 miejsce. Nasz porządek prawny i sprawność instytucji publicznych obsługujących przedsiębiorców zostały ocenione najgorzej ze wszystkich państw należących do Unii Europejskiej.