Lendico

Jak inwestować w social lending?

Inwestycje alternatywne stają się coraz popularniejsze, a spektrum dostępnych narzędzi – szerokie. Ich zaletą jest fakt, że osiągane stopy zwrotu nie są wcale lub tylko w niewielkim stopniu zależne od rynków finansowych – spadki na giełdach lub zmiana sytuacji finansowej nie wpływa na wyniki. Dlatego warto mieć aktywa alternatywne w swoim portfelu. Jednym z nich jest social lending.

Czytaj więcej »Jak inwestować w social lending?