Laur Gospodarności

Laury Gospodarności 2011 przyznane

Znani są już zwycięzcy 2. edycji konkursu „Laur Gospodarności”, organizowanego przez Fundację Europejski Fundusz Rozwoju Wsi Polskiej pod patronatem Prezydenta RP, Przewodniczącego Parlamentu Europejskiego i Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Laury Gospodarności otrzymały gminy: Stare Miasto z woj. wielkopolskiego, Recz z woj. zachodniopomorskiego i Narewka z woj. podlaskiego. Za najbardziej efektywną współpracę z gminą w kategorii dla banków spółdzielczych został wyróżniony Bank Spółdzielczy w Skórczu z woj. pomorskiego.  W drugiej części konkursu – „Inspirujący Projekt Roku”, zostały przyznane dwie równorzędne nagrody: dla inicjatywy „Paczka od Rolnika”, zgłoszonej przez LGD Dunajec-Biała oraz dla inicjatywy „Miejsca z Duszą” – projektu zgłoszonego przez LGD „Wysoczyzna Elbląska”, realizowanego przez Elbląskie Stowarzyszenie Wspierania Inicjatyw Pozarządowych. Laur Honorowy otrzymała Lokalna Grupa Działania „Partnerstwo dla Doliny Baryczy” z woj. dolnośląskiego.Czytaj więcej »Laury Gospodarności 2011 przyznane

Ponad 200 zgłoszeń w konkursie „Laur Gospodarności”

W pierwszej edycji konkursu „Laur Gospodarności” swój udział zgłosiło 201 gmin wiejskich i miejsko-wiejskich. Najwięcej zgłoszeń napłynęło z województwa wielkopolskiego, a także małopolskiego i podkarpackiego. W konkursie bierze też udział ponad 20 organizacji pozarządowych. Członkowie Kapituły Konkursu ocenią teraz zgłoszone projekty i wyłonią laureatów. Wyniki zostaną ogłoszone 5 czerwca, podczas uroczystej Gali na Zamku Królewskim w Warszawie. Udział w wydarzeniu potwierdził Patron Honorowy konkursu – prof. Jerzy Buzek, Przewodniczący Parlamentu Europejskiego.

Czytaj więcej »Ponad 200 zgłoszeń w konkursie „Laur Gospodarności”