Kucharek

Oświadczenie firmy Prymat

Decyzję Urzędu Patentowego o unieważnieniu rejestracji znaku towarowego Kucharek z 1996 roku uznajemy za wadliwą. Nie zgadzamy się z nią i będziemy się od niej odwoływać do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego. Swoją decyzją Urząd Patentowy naruszył szereg przepisów prawa administracyjnego, do których przestrzegania był zobowiązany.Czytaj więcej »Oświadczenie firmy Prymat

Urząd Patentowy wydaje korzystną decyzję dla Podravki, klienta kancelarii Baker & McKenzie

Korzystna dla Podravki decyzja zapadła w środę, 10 czerwca w Warszawie przed Urzędem Patentowym. Urząd Patentowy potwierdził, że producent przyprawy Kucharek – firma Prymat, działała w złej wierze zgłaszając do rejestracji w 1996r. znak towarowy przedstawiający front niebieskiego opakowania przyprawy Kucharek. Czytaj więcej »Urząd Patentowy wydaje korzystną decyzję dla Podravki, klienta kancelarii Baker & McKenzie