Krzysztof Własiński

Budowa lokali socjalnych, noclegowni i mieszkań chronionych

Częste pożary mieszkań socjalnych i fatalny stan techniczny budynków coraz częściej zmuszają samorządy do budowy nowych mieszkań. Istnieje również duża potrzeba budowania mieszkań chronionych. Są one formą pomocy, z której mogą skorzystać pod okiem specjalistów osoby pełnoletnie opuszczające rodzinę zastępczą czy placówkę opiekuńczo-wychowawczą, dom dla matek z dziećmi i kobiet w ciąży, schronisko dla nieletnich, albo zakład poprawczy.

Czytaj więcej »Budowa lokali socjalnych, noclegowni i mieszkań chronionych

Budowa infrastruktury turystycznej za dotacje unijną

Infrastruktura turystyczna Polski wciąż nie jest na zadowalającym poziomie. Bazę noclegową mamy wyjątkowo rozproszoną. Wciąż nie ma wystarczającej liczby obiektów zbiorowego zakwaterowania, a zagranicznych turystów z roku na rok przybywa. W tym roku wobec trudnej sytuacji na rynkach finansowych przybędzie ich do Polski więcej niż w latach poprzednich. Turystyka przyjazdowa w najbliższym czasie da niezwykłą szansę na podreperowanie własnego budżetu.
Czytaj więcej »Budowa infrastruktury turystycznej za dotacje unijną