Krzysztof Tomczyński

Domwaluty.pl – frankowa konkurencja dla banków

Domwaluty.pl wchodzi na polski rynek finansowy. To nowy portal, który zajmuje się pośrednictwem w kupnie i sprzedaży walut on-line. Zaspokoi on potrzeby spłaty kredytów zaciągniętych w EUR i CHF. Wyjątkową cechą nowego podmiotu jest możliwość ustalania kursu w czasie rzeczywistym, który jest aktualizowany on-line, w oparciu o bieżącą sytuację rynkową obserwowaną przez dealerów Domu Maklerskiego AFS Sp. z o.o. Eksperci szacują, że serwis może pomóc w efektywniejszym regulowaniu rat kredytowych ponad 700 tys. osób w Polsce.

Czytaj więcej »Domwaluty.pl – frankowa konkurencja dla banków